Netia zwolni ponad 500 osób

Redukcja zatrudnienia w Grupie Netia związana jest z procesem intergracji Netii z kupionymi spółkami - Clowley Data Poland i Dialogiem. Firma zwolni 519 osób, a 129 zmieni warunki zatrudnienia.

Od połowy grudnia 2011 r. trwa proces integracji Netii, Dialogu i Crowley’a. Dziś Zarząd Netii spotkał się z pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych, aby przedstawić plany redukcji zatrudnienia w grupie. Procesem zwolnień grupowych w Grupie Netia zostanie objętych 519 osób, a 129 dotyczyć będzie zmiana warunków zatrudnienia. W tej sprawie wysłana została informacja do Urzędu Pracy. Z Netii ma odejść 121 osób, 360 z Telefonii Dialog i 38 Crowley Data Poland. Natomiast wypowiedzenia zmieniające warunki pracy ma otrzymać 80 osób w Netii, 25 w Dialogu i 24 w CDP.

"W ramach budowy nowej struktury organizacyjnej Grupy Netia, po kompleksowej ocenie kompetencji kandydatów ze wszystkich spółek, wybrani zostali menadżerowie N-1 oraz N-2. Proces nominacji kierowników N-3 jest w toku, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia br. Oprócz wielu inicjatyw pozaosobowych, konieczne okazało się docelowe zmniejszenie zatrudnienia w Grupie Netia" - podała spółka w komunikacie.

Zobacz również:

  • Rekordowy niedobór talentów
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200