Netia sprzedała udziały w operatorze sieci Play

Wczoraj (22 lutego) Netia zawarła umowę sprzedaży 23,4% udziałów w P4 na rzecz Tollerton Investments Limited i Novator Telecom Poland S.a.r.l. za 130 mln euro. Tym samym wycofała się z inwestycji w tego operatora komórkowego.

W rezultacie negocjacji, Netia SA, Tollerton i Novator podpisały wiążącą umowę, na mocy której spółka zależna Netia UMCS S.K.A. (wcześniej Netia Mobile) zgodziła się sprzedać 1605 udziałów w P4 na rzecz Tollerton (stanowią 3% udziałów w kapitale zakładowym P4) i 10 914 udziałów w P4 na rzecz Novator (20,4%).

"Uważamy, że cena 130 mln euro jest bardzo atrakcyjna i zostało to także potwierdzone niezależnymi wycenami eksperckimi. Sprzedaż udziałów w P4 za tę kwotę zapewniła nam doskonałą premię, wobec zainwestowanych 79,7 mln euro. Zgodnie z wcześniej przyjętą strategią i dzięki ciągłości umów z P4, będziemy też kontynuować rozwój oferty mobilnej i już w drugiej połowie roku Netia zaoferuje rozwiązania mobilne pod własną marką" - powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. "Sprzedaż udziałów w P4 pozwoli na pełne sfinansowanie naszej strategii rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Już dziś obsługujemy 240 tys. klientów szerokopasmowego Internetu i zamierzamy utrzymać taki dynamiczny wzrost ilości klientów w najbliższych latach" - dodał.

Zobacz również:

Więcej o inwestycjach Netii

Netia wyda na przejęcia za 60 mln zł

Netia chce mieć 1 mln klientów Internetu szerokopasmowego do 2010 r.

Netia przejmuje kolejnego lokalnego dostawcę Internetu

Netia rozważa sprzedaż udziałów w operatorze sieci Play

Netia operatorem wirtualnym dzięki umowie z P4

Netia przejęła spółkę Netis ze Śląska


TOP 200