Netia rezerwuje, Polkomtel protestuje

Netia Mobile, zwycięzca przetargu na UMTS, złożyła do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) wniosek o rezerwację przyznanej częstotliwości. Tymczasem inny uczestnik przetargu, Polkomtel, złożył do URTiP wniosek o wydanie decyzji o unieważnieniu postępowania przetargowego. Oferta operatora sieci Plus GSM została bowiem odrzucona ze względów formalnych.

Netia Mobile, zwycięzca przetargu na UMTS, złożyła do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) wniosek o rezerwację przyznanej częstotliwości. Tymczasem inny uczestnik przetargu, Polkomtel, złożył do URTiP wniosek o wydanie decyzji o unieważnieniu postępowania przetargowego. Oferta operatora sieci Plus GSM została bowiem odrzucona ze względów formalnych.

Polkomtel nie zgadza się z podaną publicznie argumentacją. Podstawę do unieważnienia przetargu mają stanowić "rażące naruszenie interesów uczestników przetargu oraz naruszenie przepisów prawa". Operator sieci Plus GSM w odwołaniu powołuje się na kodeks postępowania administracyjnego i ustawę Prawo telekomunikacyjne.

Jeszcze w marcu br. Polkomtel prosił prezesa URTiP o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści dokumentacji przetargowych, ponieważ - zdaniem przedstawicieli tej firmy - "w wielu miejscach jest ona nieprecyzyjna i wymaga wyjaśnień". W odpowiedzi firma otrzymała jednak pismo, w którym stwierdzono brak podstaw do zorganizowania takiego spotkania.


TOP 200