Netia przejmie Tele2 Polska

Zarząd Netii zawarł umowę nabycia 100% pakietu udziałów w Tele2 Polska od Tele2 Sverige AB. Wartość transakcji to 31,4 mln euro.

Kwota ta zostanie zapłacona gotówką w dniu zamknięcia transakcji, i zostanie skorygowana o różnicę pomiędzy rzeczywistą wysokością środków pieniężnych netto i pozostałych kapitałów obrotowych netto a docelową wysokością założoną w umowie wynoszącą 2,3 mln euor dla środków pieniężnych netto. Dodatkowa cena - wyliczona zgodnie z formułą zawartą w umowie, nie większa jednak niż 4,8 mln euro - zostanie zapłacona sprzedającemu w ratach w ciągu 12 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji.

Wartość Tele2 Polska wyceniona została na 29,1 mln euro a 33,9 mln euro, w zależności od poziomu płatności dodatkowej ceny. Zgodnie z danymi z raportu Computerworld TOP200 - przychody tej spółki w 2007 r. wyniosły 397,8 mln zł, a strata netto 14,5 mln zł. Firma zatrudnia 51 osób. W przypadku Netii (wynik skonsolidowany dla grupy) było to odpowiednio - 838 mln zł, 268,9 mln zł i 1281 osób.

Pomyślne przeprowadzenie transakcji zależy od spełnienia lub rezygnacji z następujących warunków zawieszających m.in.: uzyskanie przez Netię decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na nabycie przez Spółkę Tele2 i przejęcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji na rzecz Polkomtel.

Netia jest uprawniona do pozyskania dodatkowego finansowania udzielanego przez konsorcjum banków w kwocie 100 mln zł (zwiększenie zaangażowania kredytowego z 275 mln zł do 375 mln zł) przeznaczonych na sfinansowanie nabycia Tele 2. Zwiększenie finansowania uzależnione jest od spełnienia się warunków zawieszających koniecznych do zamknięcia transakcji nabycia Tele2 i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwiększenia pakietu zabezpieczeń poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Netii.

Aktualizacja: 30 czerwca 2008 17:04

Dla COMPUTERWORLD komentuje Ireneusz Piecuch, sekretarz generalny i dyrektor wykonawczy Grupy TP

Przejęcie Tele2 Polska przez Netię dopisało dość przewrotny epilog do podsumowania strategii regulacyjnej UKE za

lata 2006-2007. Po dwóch latach "otwierania rynku telekomunikacyjnego" mamy do czynienia ze zdarzeniem które może

wpłynąć, w sposób istotny na zmniejszenie konkurencyjności na tym rynku. Netia i Tele2 posiadają bowiem wspólnie 87% rynku BSA (BitStream Access - dostęp do Internetu) i 79% rynku WLR (Wholesale Line Rental - usługi hurtowego dostępu do sieci głosowej TP).

Czy takie połączenie stworzy nową jakość dla klientów? Mocno wątpliwe, ale zobaczymy jak do tego faktu odniesie się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pewne jest jednak, że planowane połączenie może stworzyć zagrożenie dla mniejszych operatorów, których nie stać na balansowanie na granicy kosztów i obdarowywanie klientów ofertami typu "rok za darmo".

Po raz kolejny widać też, iż operatorzy alternatywni korzystając z niezmiernie, a czasami nawet nadmiernie, korzystnych warunków odsprzedaży hurtowej ustalanych przez UKE, skupiają się raczej na podkupowaniu bazy klienckiej niż na inwestowaniu w rozwój infrastruktury.

Aktualizacja: 30 czerwca 2008 13:18

"Przejęcie Tele2 jest przełomowym krokiem w realizacji strategii Netii skoncentrowanej na rozwoju usług dla klientów z sektora masowego. Dzięki transakcji Netia stanie się niekwestionowanym liderem wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce" - twierdzi kierownictwo spółki. Zakup Tele2 to zwiększenie bazy Netii do ponad 300 tys. klientów usług szerokopasmowych i ponad 1,2 mln klientów usług głosowych. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy od transakcji przychody wzrosną o ponad 40% przy jednoczesnym dodatnim wpływie na EBITDA" - dodają.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200