Netia podpisała umowę z Telbankiem

Netia Telekom podpisała z Bankowym Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Telbank umowę o współpracy. Na mocy porozumienia zawartego 2 kwietnia klienci Netii będą obsługiwani przez Telbank w zakresie usług informatycznych.

Netia Telekom podpisała z Bankowym Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Telbank umowę o współpracy. Na mocy porozumienia zawartego 2 kwietnia klienci Netii będą obsługiwani przez Telbank w zakresie usług informatycznych.

Obie firmy zaoferują swoim klientom usługi nowego partnera.

Umowa finalizuje zawarte przed kilkoma miesiącami porozumienie, ustalając szczegółowe zasady współdziałania Netii i Telbanku.


TOP 200