Netia ocalała

Telia, największy udziałowiec Netii Telekom, wyraziła gotowość dalszego finansowania polskiej spółki.

Telia, największy udziałowiec Netii Telekom, wyraziła gotowość dalszego finansowania polskiej spółki.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o dalszym jej istnieniu. Przedstawiciele szwedzkiego koncernu nie ujawnili jednak szczegółów, dotyczących ewentualnych kolejnych inwestycji. Według nich, najważniejszym zadaniem będzie obecnie restrukturyzacja zadłużenia Netii sięgającego 4 mld zł.


TOP 200