Netia: callback przez 0-800

Firma wprowadziła bezpłatne numery dostępowe 0-800 dla usług callback umożliwiających abonentom innych operatorów korzystanie z dostępu do internetu oferowanego przez Netię.

Wprowadzenie bezpłatnych numerów dostępowych wyeliminuje koszt połączenia inicjującego do serwera Netii, opłacanego dotychczas przez użytkowników usługi "Netia Callback" według taryfy swojego operatora. Klienci zapłacą za czas połączeń z Internetem według dotychczas obowiązujących stawek Netii.

Zobacz również:


TOP 200