NetWare następnej generacji w przygotowaniu

Novell przygotowuje kolejną wersję NetWare, który ma stać się systemem operacyjnym bardziej elastycznym i wyposażonym w mechanizmy web services. Nowy NetWare ma być wyzwaniem dla .Net Server Microsoftu.

Nowa wersja NetWare, znana pod kryptonimem Nakoma, ma pojawić się w pierwszej połowie przyszłego roku. Wśród przewidywanych mechanizmów, w jakie zostanie wyposażona, wymienić należy:

* Wsparcie iSCSI, programowy RAID 1 i 5, składowanie typu snapshot, zarządzanie zasobami pamięciowymi z możliwością obchodzenia uszkodzeń;

* Włączenie aplikacyjnej platformy serwerowej Novell Extend - serwera zgodnego z J2EE, przejętego wraz z firmą SilverStream Software;

Zobacz również:

  • Dlaczego warto korzystać z VPN w 2024 roku?
  • Microsoft Surface Pro debiutuje z procesorem ARM i wyświetlaczem OLED

* Zintegrowany portal webowy łączący w sobie mechanizmy portalu SilverStream i Novell Portal Services;

* Zintegrowane połączenie DirXML do domen Windows NT i Active Directory, jak również eDirectory, co pozwoli na połączenie sieci NetWare z sieciami Windows;

* Wsparcie dla serwerów typu blade i ich zarządzanie.

Nakoma, obecnie w fazie testów beta, zawiera kilka cech, które Novell uważa za konkurencyjne w stosunku do .Net Server. Jedną z nich są narzędzia projektowania aplikacji. W ramach konkurencji z .Net firma chce oferować narzędzia web services i środowisko aplikacyjne SilverStream. Za istotną zaletę tego rozwiązania producent z Utah uważa oparcie się na J2EE , podczas gdy Microsoft skupia się na inicjatywie Common Language Runtime (CLR).

Środowisko CLR jest fundamentem koncepcji Microsoftu w projektowaniu aplikacji web services. Chociaż jest to opracowanie własne, to jest podobne w mechanizmach i funkcjach do Java Virtual Machine. Aplikacje CRL projektowane są w języku C# Microsoftu i innych językach programowania.

Użytkownicy zainteresowani środowiskiem projektowania aplikacji postrzegają posunięcie Novella jako próbę odzyskania rynku.

Interesujące są też nowe możliwości zarządzania pamięcią zawarte w Nakoma. Jedna z technologii – składowanie typu snapshot – pozwala na uzyskiwanie obrazu danych w sieci w dowolnej chwili, co pozwala na szybkie ich odtworzenia i skrócenie czasu trwania procedur składowania w sieci.

Kopie typu point-in-time, to znaczy zlokalizowane czasowo, pozwalają wyeliminować problemy związane ze składowaniem plików otwartych w trakcie składowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200