NetWare 4.0

Novell Inc. przedstawi długo oczekiwany sieciowy system operacyjny NetWare 4.0 na targach INTEROP '93 w marcu br. Jest to produkt, w którym uzewnętrzniły się ambicje firmy Novell ý NetWare 4.0 to pakiet typu "high end" (o najlepszych możliwych do uzyskania własnościach, skomplikowany i kosztowny), przewidziany do zastosowań, które dzisiejszym użytkownikom sieci Novell są, ze względu na różne skale zastosowań, raczej odległe. Poniżej przedstawiamy porównanie najważniejszych własności użytkowych NetWare 4.0 i jego poprzednika NetWare 3.11

Novell Inc. przedstawi długo oczekiwany sieciowy system operacyjny NetWare 4.0 na targach INTEROP '93 w marcu br. Jest to produkt, w którym uzewnętrzniły się ambicje firmy Novell ý NetWare 4.0 to pakiet typu "high end" (o najlepszych możliwych do uzyskania własnościach, skomplikowany i kosztowny), przewidziany do zastosowań, które dzisiejszym użytkownikom sieci Novell są, ze względu na różne skale zastosowań, raczej odległe. Poniżej przedstawiamy porównanie najważniejszych własności użytkowych NetWare 4.0 i jego poprzednika NetWare 3.11

Widoczna jest wyraźna różnica w skali zastosowanych rozwiązań sieciowych. Jest to jeszcze bardziej oczywiste po przejrzeniu niektórych własności, jakimi dysponuje NetWare 4.0, a jakich nie posiadał jego poprzednik, NetWare 3.11.

Zasadniczą i najważniejszą nowością tego systemu jest zorientowana obiektowo baza danych zawierająca opis składników i środowisk sieci NetWare (NDS - NetWare Directory Service) oraz funkcje, które ułatwiają życie jej użytkownikom i administratorom. Pozwalają one w sposób prosty zarządzać wielkimi (nawet w sensie geograficznym) instalacjami NetWare, określają dostęp, ułatwiają przeprowadzanie rozproszonych operacji (np. możliwy jest dostęp do wielu rozproszonych zasobów sieci, lokalnych i rozległych, bez wielokrotnego logowania się).

NDS pozwala na umiejscowienie obiektów sieciowyc (reprezentujących np. fizyczne byty - użytkownika, grupę użytkowników, drukarkę, komputery itp. lub po prostu jakiś powiązany ze sobą zbiór informacji - np. opis zorganizowania się firmy reprezentujący dział czy zakład) w formie drzewiastego katalogu (Directory Tree). Na tak uporządkowanej strukturze sieci mogą działać usługi NDS. Obraz sieci w formie katalogu pozwala na łatwiejszy dostęp do jej zasobów czy usług, niezależnie od fizycznego położenia klienta sieci oraz ułatwia jej zarządzaniem przez administratora

Kolejne usprawnienia NetWare 4.0 to m.in.: bardziej skuteczne mechanizmy zarządzania siecią LAN, komunikacja na poziomie sieci WAN, możliwości automatycznego backupu zasobów LAN, współpraca z pamięciami optycznymi, mechanizmy zabezpieczające ochronę danych w pamięci, zabezpieczenie zbiorów przed niepowołanym dostępem (m.in. techniki szyfrujące) i wiele innych, które w całości zapewniają bardzo wysoki poziom usług.

Cena pakietu NetWare 4.0 przewyższa o ok. 20% cenę za jaką mogliśmy kupić odpowiadający mu program NetWare 3.11. Przykładowo, licencja na korzystanie z wersji 3.1 dla 250 użytkowników kosztuje 8 tys. USD, cena dla wersji 4.0, również dla 250 użytkowników, wynosi 10 tys. USD.

NetWare 4.0 będzie dostępny również w formie dysku CD-ROM.

Wydaje się, że NetWare 4.0 będzie doskonałym sieciowym systemem operacyjnym w instytucjach wymagających stosowania aplikacji o charakterze typu "mission critical" jak banki czy duże zakłady przemysłowe.


TOP 200