NetSprint w Grupie Orkla Media

Grupa Orkla Media przejęła kontrolę nad firmą, która stworzyła znaną polską wyszukiwarkę internetową NetSprint. Norweski koncern stał się właścicielem 90,3% udziałów w NetSprint.pl sp. z o.o. Rozmowy o przejęciu były prowadzone od listopada 2005 r.

Grupa Orkla Media przejęła kontrolę nad firmą, która stworzyła znaną polską wyszukiwarkę internetową NetSprint. Norweski koncern stał się właścicielem 90,3% udziałów w NetSprint.pl sp. z o.o. Rozmowy o przejęciu były prowadzone od listopada 2005 r.

Mechanizmy wyszukiwawcze polskiej spółki znajdą szersze zastosowanie w serwisach online grupy medialnej Orkla. Transakcja ma jednocześnie pomóc NetSprintowi zaistnieć poza granicami Polski. Orkla Media jest liczącym się koncernem prasowym. Od kilku miesięcy szuka kupca na całość lub część swoich aktywów medialnych, w tym polskich. Orkla Press Poland jest właścicielem 13 dzienników, z których największym jest Rzeczpospolita. NetSprint.pl ma wspomagać m.in. rozwój serwisu Rzeczpospolita Online.


TOP 200