Naukowe Słowo

Program Scientific Word for Windows (TCI Software Research Inc.) służy do pisania i drukowania trudnych tekstów matematycznych i jest on graficzną implementacją popularnego programu TeX, opracowanego przez wybitnego matematyka Donalda E. Knutha. W programie korzysta się z LaTeX, który jest uproszczoną wersją programu TeX.

Program Scientific Word for Windows (TCI Software Research Inc.) służy do pisania i drukowania trudnych tekstów matematycznych i jest on graficzną implementacją popularnego programu TeX, opracowanego przez wybitnego matematyka Donalda E. Knutha. W programie korzysta się z LaTeX, który jest uproszczoną wersją programu TeX.

Dokumenty opracowane graficznie na ekranie zapisywane są w formacie tekstowym, właściwym dla LaTeX i mogą być używane do składania dokumentów przy użyciu - dostępnych także w Polsce - programów TeX.

Forma ekranowa edytora jest zbliżona do formy edytora równań z programu AmiPro; nic w tym nie ma dziwnego, jako że właśnie firma TCI opracowała edytor równań AmiPro! Ta wersja programu nie jest w stanie importować plików "czystego" TeX- a, ani niektórych plików LaTeX-owych, ale stanowi istotne ułatwienie dla ludzi, którzy muszą sporadycznie napisać dokument matematyczny, a nie mają ochoty uczyć się trudnego programu TeX (LaTeX). Cena programu: 595 USD (476 USD dla uczelni).


TOP 200