Nauka w służbie biznesu na wzór brytyjski

W latach 2007-2013 Polska otrzyma z UE ponad 67 mld euro, z czego duża część zostanie przeznaczona na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki, prace badawczo-rozwojowe i wykształcenie kadr dla przemysłu.

W latach 2007-2013 Polska otrzyma z UE ponad 67 mld euro, z czego duża część zostanie przeznaczona na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki, prace badawczo-rozwojowe i wykształcenie kadr dla przemysłu.

Aby efektywnie wykorzystać te fundusze, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie współpracę z Ambasadą Brytyjską. Współpraca ta ma wpłynąć na poprawę transferu wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami. Obecnie mimo wielu osiągnięć polskiej nauki wyniki badań rzadko znajdują praktyczne zastosowanie w biznesie. Natomiast w Wlk. Brytanii prace badawczo-rozwojowe od wielu lat są ukierunkowane na praktyczne ich zastosowanie.


TOP 200