Nauka po dyplomie

Uczelnie wyższe wraz z firmami i organizacjami pozarządowymi starają się kształcić specjalistów potrzebnych na rynku. Dlatego powstały takie nowe kierunki studiów podyplomowych, jak informatyka śledcza, analityka biznesowa, czy projektowanie stron dla niepełnosprawnych.

Studia podyplomowe dają możliwość uzupełnienia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy i w efekcie podniesienia zarobków. Dzięki bardzo rozbudowanej ofercie szkół wyższych absolwenci z takim wykształceniem lepiej odpowiadają potrzebom pracodawców.

Jednym z poważnych problemów towarzyszących rozwojowi technologii jest lawinowo rosnąca ilość danych, które z jednej strony mogą być przedmiotem zainteresowania przestępców, z drugiej są kopalnią wiedzy dla organów ścigania w procesie wykrywania sprawców przestępstw, zarówno tych popełnianych w sposób tradycyjny, jak i cyberprzestępstw.

Przydatna informatyk śledcza

Widząc w praktyce zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie firma VS DATA, zajmująca się odzyskiwaniem danych i informatyką śledczą, stworzyła autorski, pierwszy w Polsce program studiów podyplomowych z informatyki śledczej. Przyszli informatycy tej specjalności będą się już od października tego roku kształcić w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Program obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, cyberprzestępczości, odzyskiwania danych, informatyki śledczej, analizy ruchu sieciowego oraz audytu systemów informatycznych. Uczestnicy studiów będą mieli możliwość zapoznania się z całym procesem wykrywania cyberprzestępstw – od bezpiecznego i prawidłowego zabezpieczania dowodów, pozyskania danych z różnych źródeł i nośników, przez ich analizę, aż po przedstawienie ich przed organami ścigania i w toku procesu sądowego. Studia stanowią także praktyczne przygotowanie do egzaminu Certified Computer Forensics Examiner (CCFE) organizowanego przez międzynarodową organizację International Society of Forensic Computer Examiners (ISFCE).

Głównym atutem studiów jest dostęp do praktycznej wiedzy. Około 1/3 zajęć przewidziana jest na ćwiczenia i warsztaty, gdzie uczestnicy nie tylko zdobędą praktyczne kompetencje w zakresie pracy z najnowszym oprogramowaniem do analizy śledczej, ale będą rozwiązywali przykłady realnych przestępstw.

„Wszystkie ćwiczenia w programie są oparte na rzeczywistych przypadkach, z którymi zetknęliśmy się w naszej pracy.” – mówi Witold Sobolewski, twórca programu – „Z doświadczenia wiem, że to dziedzina, w której praktyka jest najważniejsza. Każdy przypadek jest inny i każdy czegoś uczy. Stale zmieniająca się technologia i pomysłowość przestępców sprawiają, że informatyk śledczy, jak lekarz, musi uczyć się całe życie.”

Autor programu podkreśla, że aby być dobrym informatykiem śledczym, oprócz znajomości teorii, specjalistycznej wiedzy i znajomości narzędzi wykorzystywanych w tej pracy, konieczna jest dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, łączenia faktów i wyciągania wniosków. Ważna jest wyobraźnia i zdolność przewidywania zachowania osób, które mogły popełnić przestępstwo. – „Bardzo dobrymi śledczymi są kobiety” – dodaje Sobolewski. „Przykładają wagę do szczegółów, a to bardzo ważne w tej pracy. Oczywiście, niezbędna jest także pewna odporność psychiczna. W naszej pracy mamy często do czynienia z trudnymi sprawami i musimy umieć sobie poradzić z obciążeniem, jakim jest stykanie się z tego rodzaju przestępstwami.”

Audiodeskrypcja pomaga zobaczyć

Z kolei władze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacja Widzialni stworzyli w ruszającym właśnie roku akademickim nowy kierunek studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne – strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”. Celem nowego kierunku studiów jest przybliżenie problemu wykluczenia społecznego i cyfrowego osób niepełnosprawnych, starszych oraz pozostałych, którzy z różnych powodów nie mogą w pełni korzystać z zasobów Internetu i nowoczesnych technologii. Podczas zajęć słuchacze nabędą wiedzę z zakresu tworzenia i administrowania serwisami www dostosowanymi dla osób o specjalnych potrzebach, audiodeskrypcji - tworzenia słownego opisu obrazów, filmów i widowisk, projektowania uniwersalnego przestrzeni publicznej, tworzenia napisów do filmów i tłumaczeń migowych.

„Włączenie Cyfrowe i społeczne to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce. Pozwalają one na szerokie otwarcie drzwi do cyfrowego świata dla osób o specjalnych potrzebach” - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna i doświadczeni specjaliści m.in. eksperci ds. dostępności z zakresu dostosowania stron www z Fundacji Widzialni z Częstochowy, eksperci tworzenia audiodeskrypcji z Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku, specjaliści z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Zakładu Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

„Jednym z podstawowych powodów wykluczenia cyfrowego w Polsce jest brak wiedzy twórców elektronicznych treści o potrzebach osób niepełnosprawnych i starszych. Studia wychodzą na przeciw tej diagnozie” - dodaje Artur Marcinkowski z Fundacji Widzialni.

Bliżej biznesu

Jednym ze sposobów na lepsze „dopasowanie” absolwentów informatyki do potrzeb pracodawców jest współpraca firm z uczelniami. Idąc tą drogą Asseco Poland objęło patronat merytoryczny nad studiami podyplomowymi na dwóch kierunkach: Inżynieria Oprogramowania oraz Analiza Biznesowa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Część zajęć będzie się odbywała on-line. „Ciągle brakuje w Polsce osób posiadających umiejętności i kompetencje w zakresie analizy biznesowej, szczególnie w projektach o międzynarodowym zasięgu. Rekrutacja odpowiednich kandydatów do pracy jest procesem długotrwałym i bardzo pracochłonnym. Wiedzę niezbędną w tym obszarze najlepiej uzyskać od praktyków, a specjaliści w Asseco Poland posiadają bogate doświadczenie w tym obszarze. Współpraca z WSIiZ to dla nas potencjalna możliwość pozyskania do pracy osób, u których dostrzeżemy potencjał oraz chęć rozwoju w tym kierunku” - mówi Bożena Rumak, Dyrektor Działu Analiz w Departamencie Planowania i Rozwoju Produktów Asseco Poland, nadzorująca program "Analizy Biznesowej".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200