Narzędzie do projektowania sieci WiMAX

OPNET Technologies, amerykański producent oprogramowania używanego do projektowania sieci teleinformatycznych, stoi na czele nowego konsorcjum, które pracuje nad rozwiązaniami wspierającymi sieci WiMAX (802.16).

WiMAX Model Development Consortium (powołane do życia w październiku 2005 r.) zrzesza przedstawicieli firm z branży teleinformatycznej (w tym Motorolę) i promuje technologię WiMAX jako rozwiązanie zapewniające użytkownikom szerokopasmowy dostępu do Internetu.

Pierwsza wersja pakietu oprogramowania OPNET WiMAX została udostępniona członkom konsorcjum cztery miesiące temu. Jest to narzędzie pozwalające projektować sieci standardu IEEE 802.16 i symulować ich pracę oraz wprowadzać poprawki optymalizujące sieć. Kolejne wersje produktu będą udostępniane wraz z następnymi etapami projektu, a najbliższe wydanie jest planowane na luty 2006.

Z rozwiązań OPNET korzysta w Polsce Telefonia Cyfrowa, Telekomunikacja Polska, Polkomtel oraz Wojskowy Instytut Łączności. Wyłącznym przedstawicielem firmy OPNET w Polsce jest Passus.


TOP 200