Narzędzie do budowania aplikacji

Visual Basic for Applications 5.0 ułatwia budowę aplikacji dla programów Office 97.

Visual Basic for Applications 5.0 ułatwia budowę aplikacji dla programów Office 97.

Visual Basic for Applications 5.0 (produkt ma być włączony do pakietu Office 97) oferuje pracujące intuicyjnie środowisko pracy do budowania aplikacji, które zawiera wiele nowych opcji i rozwiązań.

Microsoft oferuje środowisko VBA użytkownikom pakietu Office 97, którzy korzystają z usług aplikacji, takich jak Excel, Access, Word i PowerPoint. Uproszczona wersja tego języka (składa się na nią zestaw podstawowych funkcji, którego Microsoft nazwał VB Script) jest też dostępna dla użytkowników korzystających z usług modułu Outlook (osobisty menedżer informacji, który w pakiecie Office 97 zastępuje Schedule+). Wiele nowych opcji włączonych do VBA powoduje, że jest to doskonałe narzędzie dla tych, którzy zamierzają budować skalowalne aplikacje, eksploatowane w ramach pakietu Office.

Aby przekonać się, jak pracują nowe rozwiązania włączone do VBA 5.0, na komputerze wyposażonym w procesor Pentium 166 MHz zainstalowane zostały wersja beta pakietu Office 97 oraz wcześniejsza wersja tego produktu.

Nowy edytor wbudowany w Office 97 dysponuje własnym okienkiem, ale jest ładowany do tego samego obszaru pamięci, w którym rezyduje aplikacja. Użytkownik może więc przywołać do pracy narzędzie PowerPoint, utworzyć dokument (np. prezentację graficzną), a następnie zbudować przy użyciu VBA aplikację, która prezentuje slajdy i zdjęcia użytkownikom, mającym odpowiednie uprawnienia i potwierdzoną tożsamość.

Używając VBA można w prosty sposób korzystać z usług elementów kontrolnych (sterowników) standardu ActiveX oraz definiować własne obiekty pracujące zgodnie z tym standardem. Można w ten sposób budować np. sterowniki ActiveX używane przez procesor tekstu Word i zachować je do dalszego użytku. Dostępność takich obiektów, które mogą być współdzielone przez większą liczbę użytkowników, pozwala oszczędzić czas i energię. W pewnych jednak momentach wersja beta produktu odmawia posłuszeństwa i pakiet zawiesza się. Wystąpiło to podczas prób importu do pakietu PowerPoint niektórych elementów ActiveX budowanych w ramach procesora tekstu Word.

Użytkownikom spodoba się zapewne narzędzie Forms i nowe elementy wbudowane w VBA. Posługując się tymi narzędziami można np. zbudować prostą aplikację, która udostępnia innym użytkownikom przez sieć LAN komplet danych finansowych. W porównaniu do tradycyjnych metod, można w ten sposób zaoszczędzić 30-40% czasu.

Zintegrowane środowisko budowania aplikacji oferowane przez VBA jest przy tym łatwe do opanowania, mimo że zawiera różnorodne narzędzia. Użytkownik ma do dyspozycji pracujący inteligentnie moduł o nazwie IntelliSense, który sprawdza składnię poleceń i kontroluje na bieżąco poczynania programisty.

Cenne usługi świadczy też opcja Source Safe, która sprawuje pieczę nad aktualną wersją całego oprogramowania. Inne narzędzia realizują podstawowe funkcje oferowane przez typowe programy uruchomieniowe (np. definiowanie punktów przerwań, podgląd pracy budowanej aplikacji, wykonywanie aplikacji po kolei, czy wyświetlanie zmiennych przetwarzanych przez aplikację). Tę ostatnią funkcję można wywołać (po wcześniejszym zadeklarowaniu trybu uruchomieniowego) przez kliknięcie na aplikacji prawym przyciskiem myszy. Microsoft mógłby wprawdzie udostępnić użytkownikom również inne narzędzia do uruchamiania i testowania aplikacji - IntelliSense pracuje jednak na tyle efektywnie, że większość programistów zadowoli się pewnie tym, co oferuje VBA.

Oprogramowanie oferuje też opcje, które pozwalają budować aplikacje uruchamiane w intrasieciach i komunikujące się z siecią Web. Użytkownik może przesyłać przez te dokumenty, modyfikować arkusze kalkulacyjne czy udostępniać określone fragmenty bazy danych korzystając z usług modułu identyfikującego tożsamość zgłaszających się użytkowników.

Microsoft wprowadził do VBA pakiet Jet. Jest to program zarządzający bazą danych, który obsługuje aplikacje, takie jak Excel i Access. Narzędzie to kierowane jest przede wszystkim do tych programistów, którzy pracują w środowisku Data Access Object (programowanie obiektowe). Po przywołaniu do pracy modułu ODBCdirect, użytkownik może korzystać z usług baz danych standardu ODBC, nie ładując do pamięci programu Jet. Można w ten sposób szybko zbudować dokument Word, który dzięki obecności modułu ODBCDirect może uzyskać dostęp do informacji rezydujących w bazie danych formatu SQL Server.

Ponieważ Microsoft udostępnia pakiet VBA innym producentom oprogramowania sprzedając licencje, to można spodziewać się, że już wkrótce rynek będzie zasypany aplikacjami VBA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200