Narzędzie do badania wydajności sieci

Firma Fluke Networks wprowadziła do swojej oferty nowy ujednolicony system zarządzania wydajnością sieci. Rozwiązanie o nazwie Visual Performance Manager pozwala kontrolować sieć i sprawdzać jej wydajność oraz wydajność aplikacji korzystających z jej usług.

Narzędzie do badania wydajności sieci
Visual Performance Manager to narzędzie do wizualnego zarządzania siecią, wykorzystujące do tego celu dane pochodzące z różnych źródeł: z infrastruktury sieciowej, z wyspecjalizowanego sprzętu oraz z pozostałych aplikacji używanych do zarządzania firmą, działających w oparciu o technologię webową.

Narzędzie wyświetla dane w formie wizualnej, pozwalając administratorowi identyfikować wąskie gardła będące przyczyną spadku wydajności sieci. Oprócz tego wspierają funkcjonalności do analizowania przyczyn zmian wydajności, sprawdzają np. czy problem ma związek z siecią, serwerem czy aplikacją.

Zobacz również:

Visual Performance Manager pozwala zarządzać wydajnością aplikacji VoIP uruchamianych w obrębie konwergentnej infrastruktury sieciowej (monitorując np. przepływność poszczególnych połączeń VoIP).

Administrator może zintegrować rozwiązanie z takimi produktami firmy Fluke, jak Visual UpTime Select i NetFlow Tracker, budując w ten sposób spójną platformę do zarządzania całym środowiskiem sieciowym. Produkt ma w swojej ofercie Passus.


TOP 200