Narzędzia planowania w Borland CaliberRM

Borland Software kupił od kanadyjskiej firmy Software Productivity Center narzędzie Estimate Professional, służące do usprawnienia planowania oraz szacowania kosztów projektów informatycznych. Estimate Professional będzie częścią nowej wersji Borland CaliberRM, zespołowego systemu zarządzania wymaganiami.

Estimate Professional umożliwia, szacowanie poziomu ryzyka budowy oprogramowania i ocenę czasu wprowadzenia aplikacji na rynek przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Nowe możliwości CaliberRM mają umożliwiać użytkownikom przewidywanie poziomu zatrudnienia, określanie parametrów budżetu oraz przeprowadzanie szczegółowego planowania projektu. Rozwiązanie pomaga również wykryć problemy i niezgodności w cyklu życia aplikacji na wczesnym etapie tworzenia.

Zobacz również:

CaliberRM jest jednym z narzędzi zarządzających cyklem życia aplikacji, Borland Application Lifecycle Management (ALM), które pozwala zespołom projektowym dostosowywać się do wymagań klientów. Wersję testową CaliberRM 6.5 można pobrać pod adresem:http://www.borland.com/caliber/index.html.


TOP 200