Narzędzia dla Windows 95

WinProbe modyfikuje Registry, nie chroni jednak przed błędami GPF.

WinProbe modyfikuje Registry, nie chroni jednak przed błędami GPF.

Ostatnio kilka firm wprowadziło na rynek pakiety zwiększające wydajność pracy systemu Windows 95. Choć większość z nich oferuje podobnego rodzaju narzędzia, jednak każdy pakiet dysponuje co najmniej jednym rozwiązaniem, odróżniającym go od innych produktów. To samo można powiedzieć o pakiecie WinProbe 95 v. 5.0 firmy Quarterdeck Corp., który zawiera standardowe moduły realizujące typowe zadania: diagnostyka systemu, informacje o konfiguracji, strojenie systemu, ochrona przed uszkodzeniami, monitory nadzorujące pracę systemu i kontrola zasobów oraz dwa wyróżniające się moduły Registry i Tune-Up do modyfikowania bazy danych i strojenia systemu.

Narzędzia oferowane przez WinProbe pracują na tyle efektywnie, że produkt ten można polecić użytkownikom, którzy chcą na bieżąco kontrolować pracę systemu Windows, konfigurować go, zwiększać wydajność i usuwać uszkodzenia. Niestety, program sprawuje się gorzej w sytuacji zapobiegania zjawisku zawieszania się systemu (błędy GPF). Moim zdaniem, lepszym programem pod tym względem jest First Aid 95 firmy CyberMedia Inc. Natomiast dla kompleksowego diagnozowania pracy systemu lepszym produktem, według mojej oceny, jest pakiet CheckIt Diagnostic Kit firmy TouchStone Software Corp., który diagnozuje również system DOS.

Program Registry umożliwia wprowadzanie zmian do bazy danych systemu przez usuwanie lub dodawanie elementów konfigurujących system Win95. Moduł jest domyślnie tak skonfigurowany, że tworzy kopie archiwalne modyfikowanych plików.

Jeśli użytkownik zamierza tylko obejrzeć zawartość plików systemowych, to może pracować w trybie read only (tylko odczyt). Atrybut ten można zawsze zmienić i przystąpić do edycji pliku lub bazy danych.

Bardzo dobrze pracuje moduł Tune-Up, który pozwala szybko usuwać z bazy danych Registry niepotrzebne pozycje i źle sformułowane polecenia. Narzędzie porównuje i dopasowuje do siebie dwa elementy systemu: pozycje wpisane do bazy danych Registry i pliki rezydujące na dysku twardym. Użytkownik może manipulować priorytetami przypisywanymi poszczególnym procesom uruchamianym przez system Windows lub usuwać je, wydając polecenie Terminate.

Do podstawowych zadań modułu Crash Shield należy przechwytywanie błędów General Protection Fault (GPF), tak aby użytkownik mógł zapisać wyniki wykonywanej pracy. Po zainstalowaniu pakietu WinProbe z Crash Shield oraz uruchomieniu kilku popularnych aplikacji system wygenerował błąd GPI, ale program Crash Shield nie przechwycił tego komunikatu i nie uchronił systemu przed zawieszeniem się. W ciągu 30 min pracy pakiet WinProbe informował cztery razy, że Crash Shield odebrał komunikat GPF, pozwalając bezpiecznie zachować wyniki realizowanych zadań.

Należy jednak zaznaczyć, że pracując przez kilka miesięcy na tym samym komputerze bez opcji Crash Shield, Windows 95 nie wygenerował ani razu błędu GPF. Po usunięciu programu Crash Shield komputer ponownie pracował bez problemu, nie generując komunikatów o błędach GPF.


TOP 200