Narodowa strategia linuksowa

Już w najbliższy piątek (12 marca) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przedstawi oficjalnie projekt Narodowej Strategii Rozwoju Wolnego Oprogramowania. Pracę nad dokumentem od listopada prowadziło działające przy ministerstwie Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania.

Projekt określający kierunki działań w zakresie rozwoju oprogramowania open source wpisuje się nie tylko w Strategię Informatyzacji Rzeczpospolitej - e-Polska 2004-2006, ale jest również zgodny z założeniami przyjętej przez polski rząd w marcu 2000 r. tzw. Strategii Lizbońskiej. W jej ramach określono cele i zadania stojące przed państwami UE, zwiększające konkurencyjność unijnej gospodarki. Jedną z dróg prowadzących do tego celu ma być przyspieszenie procesu informatyzacji kraju i budowa szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego. FRWO za główny cel stawia sobie upowszechnienie wykorzystania tzw. wolnego oprogramowania w administracji publicznej, oświacie i instytucjach pozarządowych. Oprócz obniżenia kosztów rozwiazań informatycznych, proces ten ma ożywić rynek IT – zaktywizować zwłaszcza producentów oprogramowania.

Jakie konkrety

Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania przyjęło wstępny plan działań na lata 2004/2005. Jednym z jego elementów jest opracowanie standardów dotyczących „tworzenia, wdrożeń i wsparcia technicznego wolnego oprogramowania”. Opracowany przez FRWO dokument jest w pełni „neutralny technologicznie” i nie wskazuje na żadne konkretne rozwiązania czy np. dystrybucje Linuxa. Przyjęty projekt przewiduje uruchomienie serwera „przechowującego pakiety wolnego oprogramowania, a także opracowanie polskich wersji instalacyjnych systemu operacyjnego” przeznaczone dla jednostek publicznych. Do końca 2004 r. miałoby zostać uruchomione centrum prowadzące szkolenia w zakresie wolnego oprogramowania. Za realizację tych zadań odpowiedzialne byłoby Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Zobacz również:

  • Rosyjskie firmy szukają ratunku, przechodząc gremialnie na narzędzia bazujące na otwartym kodzie
  • Jest kolejna wersja jądra systemu Linux

FRWO – co to takiego

Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania powołane przez min. Szewkę w listopadzie 2003 r. tworzy grupa ekspertów społecznych, działająca jako ciało doradcze Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Celem statutowym FRWO jest „wspieranie informatyzacji kraju ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania wykorzystania wolnego oprogramowania". Członkami FRWO są eksperci ze środowiska linuksowego – m.in. organizacji PLUG (Polska Grupa Użytkowników Linuxa). Przewodniczącym forum jest Adam Dawidziuk – prezes firmy 7bull.com.

Działalność FRWO jest związana z promującą otwarte standardy organizacją RWO (Ruch na Rzecz Wolnego Oprogramowania), działającą obecnie jako sekcja Internet Society Polska (ISOC).

***

Narodowa Strategia Rozwoju Walnego Oprogramowania

http://www.informatyzacja.gov.pl/_d/strategia/nsrwo-i-1.58.pdf

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200