Napęd CD-ROM z samozapisem

Firma Philips wyprodukowała napęd samozapisującego kompakt dysku.

Firma Philips wyprodukowała napęd samozapisującego kompakt dysku. Odpowiada on napędowi WORM-Drives i nosi nazwę CD-WO. Przy pomocy desktopu CDD 521 dysk można jednokrotnie zapisać i dowolną liczbę razy odczytywać. Zapis trwa pół godziny. W tym czasie można nanieść na płytę 500 MB. Powstało konsorcjum FGC (Frankfurt Group Con-sortium), które ma się zająć rozszerzeniem normy ISO 9660 dla CD ROM i standaryzacją formatów zbiorów napędu CD-WO. Za podstawę służy "Orange Book" Philipsa i Sony.


TOP 200