Największy kapitał

Z badań, przeprowadzonych przez firmę Watson Wyatt, wynika, że poprawa zarządzania pracownikami może zwiększyć wartość firmy nawet o 26%.

Analitycy Watson Wyatt obliczyli dokładnie jak praktyki z zakresu zarządzania przekładają się na ocenę finansową firmy. Okazało się, że właściwe wykorzystanie zdolności pracowników merytorycznych może przynieść zwyżkę wartości przedsiębiorstwa o 2,3%. Bezbłędne dobranie pracowników do stanowisk i zadań może podnieść wycenę korporacji o 1,5%. Wprowadzenie jednolitej polityki personalnej, a w szczególności zasad wynagradzania i awansowania skutkuje wzrostem wartości firmy o 1,4%. Utrzymywanie dobrych stosunków z organizacjami związkowymi, działającymi w firmie może przynieść skok wartości przedsiębiorstwa o 1,2%. O ile zorientowanie na klienta może przynieść firmie zwiększenie korzyści o 1%, o tyle orientacja na pracowników, tzn. informowanie pracowników o najważniejszych decyzjach, liczenie się z ich zdaniem, wyzwalanie kreatywności skutkuje wzrostem o 3,2%. Pracownicy lepiej wynagradzani niż u konkurencji dają firmie wzrost o 2,6%. Jednak atmosfera nadmiernej stabilności, czy wręcz stagnacji może spowodować spadek wartości korporacji o 7,5%.

Z powyższych obliczeń wynika, że największym kapitałem przedsiębiorstw są dobrze zarządzani pracownicy.