Największe wyzwania dotyczące Big Data

Nikt nie ma wątpliwości, że analiza ogromnych zbiorów danych umożliwia wprowadzanie wielu usprawnień biznesowych, co z kolei jest korzystne dla rozwoju firmy w perspektywie długoterminowej. Niemniej jednak, jak pokazują doświadczenia chociażby amerykańskich firm, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, jakich błędów unikać i jak sprytnie omijać ewentualne przeszkody we wdrażaniu rozwiązań Big Data.

Niżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z konferencji The Big Data Conference w Chicago, podczas której swoimi doświadczeniami dzielili się m.in. dyrektor ds. technologii w Klout Virendra Vase, główny architekt korporacyjny grupy ubezpieczeniowej ACE Group Rachel Higham i wiceprezes ds. produktów konsumenckich w Tenet Healthcare Brian Barnes.

Zbyt duże wolumeny danych utrudniają ich testowanie i przechowywanie, a także komplikują procesy obliczeniowe

Ogromna ilość danych sprawia, że ich testowalność staje się prawdziwym wyzwaniem. Zarządzanie nieustrukturyzowanymi formatami danych i ograniczenia danych pozyskiwanych z sieci społecznościowych (np. ograniczenie wpisów na Twitterze do 140 znaków) również znacznie utrudnia działania m.in. Klout w obszarze Big Data. Co więcej, w przypadku przechowywania danych ich duża ilość nie zawsze jest lepszym rozwiązaniem. Jak ostrzega Virendra Vase, należy przede wszystkim określić, jakiego rodzaju dane chcemy przechowywać i archiwizować. Bo koniec końców tak naprawdę nie chodzi tutaj o dane, lecz o sposób ich analizowania.

Zobacz również:

  • IDC CIO Summit – potencjał drzemiący w algorytmach

Dojrzałe technologie mogą stanowić większe wyzwanie

Ciekawym spostrzeżeniem, jakim podzielił się Virendra Vase z Klout, było to, że o ile technologie w obszarze Big Data są jeszcze w trakcie opracowywania, o tyle technologie bazowe są już dojrzałe. Oznacza to, że narzędzia do zarządzania danymi i ich konfiguracji są nadal w fazie powstawania, a specjaliści IT muszą wykonać nadprogramową pracę w celu eliminacji wszelkich niezgodności i "wypełnienia luk". Na przykład w Klout musiały zostać opracowane dodatkowe narzędzia spełniające potrzeby w zakresie zarządzania, przepływu pracy, konfiguracji danych.

Myśl modułowo, przygotuj się na inwestycje

W przypadku Klout istotną rolę odegrała infrastruktura modułowa, która umożliwia specjalistom IT skuteczne reagowanie na zmiany w zakresie priorytetów biznesowych i zapewnia przejrzystość działań operacyjnych. Szczególnie ważne jest również inwestowanie w narzędzia służące do zarządzania i zwiększania wydajności działań. – Na tym, tzn. na narzędziach podnoszących wydajność i usprawniających zarządzanie przepływem pracy, koncentruje się 20%-25% naszych zasobów inżynieryjnych - wyjaśniał Vase.

Rywalizacja o talenty jest nieunikniona

Narzędzia Big Data rozwijają się w zastraszającym tempie, choć nadal brakuje odpowiedniego wsparcia w tym zakresie ze strony dostawców. To powoduje, że znalezienie pracowników z umiejętnościami lub talentem w obszarze Big Data staje się coraz trudniejsze. Ponieważ znalezienie, a potem zatrudnienie utalentowanego specjalisty jest niezwykle trudne, warto rozważyć zatrudnienie bardzo dobrych inżynierów oraz ich dalsze kształcenie i szkolenie w określonym kierunku. Tak wygląda to m.in. w przypadku Klout.

Łączenie zespołów technologicznych z biznesowymi i produktowymi

Łatwo mówić o zachęcaniu specjalistów Big Data do ścisłej współpracy z zespołami produktowymi czy biznesowymi, ale realizacja tej idei jest już dużo trudniejsza. – Przez ostatnie kilka lat sukcesywnie łączyliśmy siły różnych zespołów. To ważne, ponieważ każda ze stron musi zrozumieć drugą stronę – radzi Vase.

Dziel się informacjami

Grupa ubezpieczeniowa ACE Group początkowo prowadziła tylko działalność reasekuracyjną, ale dokonała dywersyfikacji swoich globalnych linii biznesowych tak, aby zawrzeć produkty ubezpieczeniowe zarówno dla firm (np. ubezpieczenia od nieruchomości, nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia zdrowotne, reasekuracja i zarządzanie ryzykiem), jak i dla klientów indywidualnych (m.in. ubezpieczenia osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mieszkań i domów oraz ubezpieczenia samochodowe). Jak twierdzi Higham, zmiana kierunku strategii spowodowała pierwszy, naprawdę widoczny problem w obszarze Big Data.

Grupa ACE usprawniła korzystanie z analityki Big Data w celu wykrycia ryzyk i mechanizmów nadużyć, identyfikacji nowych szans biznesowych i pozyskania informacji o nastrojach klientów. Następnie podzieliła się wynikami wewnątrz firmy. Dodatkowo, promuje potencjał Big Data poprzez wydarzenia poświęcone tej tematyce obszarze zarówno biznesu, jak i IT. – Najważniejszą wyniesioną przez nas lekcją z doświadczeń w obszarze Big Data jest to, żeby możliwie najbardziej, nawet przesadnie, komunikować nasze intencje, wizję i historie sukcesu – radzi Higham.

Stwórz wizję, edukuj liderów

- Wiele czasu poświęcamy na mapowanie obszarów, w których moglibyśmy wykorzystać Big Data, zarówno w procesie samego ubezpieczania, jak i dochodzenia roszczeń. Następnie dzielimy się naszymi pomysłami ze sferą biznesową – mówi Higham. – Dzięki temu zidentyfikowaliśmy nasze pierwsze dwa obszary weryfikujące słuszność tej koncepcji, a dziś dysponujemy 40 sprecyzowanymi obszarami, w których zamierzamy szerzej stosować niektóre z naszych narzędzi i technologii Big Data – dodaje.

Wyznacz grupę sterującą

Działaniami w zakresie Big Data w ACE Ggroup zarządza specjalnie do tego celu powołana grupa sterująca. Co ciekawe, nie ma w niej zbyt wielu "technologicznych" osób. – Nakłonienie jakiegokolwiek specjalisty od technologii do pracy w ramach grupy sterującej jest naprawdę trudne. Dziś są to 4 osoby, ale poza nimi w grupie pracuje około 20 liderów biznesu – mówi Higham.

Uporządkuj zasoby przed rozpoczęciem projektu

- Jednym z kluczowych kroków poprzedzających jakiekolwiek działania w obszarze Big Data była inwestycja w umiejętności i zasoby, a także ich uporządkowanie. Gdyby nie to, musielibyśmy mierzyć się dziś z często niemożliwymi do zaakceptowania opóźnieniami, zwłaszcza w zakresie dostarczania korzyści biznesowych – twierdzi Higham.

Rozważ rozproszenie obecności specjalistów Big Data w całej firmie

Specjaliści Big Data w ACE Group są rozproszeni po całym obszarze biznesowym. – Zdecydowaliśmy się na całkowite rozproszenie i umieszczenie praktyków we wszystkich naszych zespołach zajmujących się ubezpieczeniami i roszczeniami na całym świecie. Zrobiliśmy to, ustalając kluczowe kompetencje i łącząc pracę specjalistów z nowymi umiejętnościami – statystyków, specjalistów ds. przechowywania danych, analityków, ekspertów ds. procesów – z pracą ekspertów w zakresie roszczeń i ubezpieczeń – mówi Higham. – Dzięki temu byliśmy w stanie w jednym miejscu zgromadzić całą wiedzę z różnych obszarów i dzielić się nią, co z kolei przełożyło się na rozwój i innowacje w zakresie wykorzystania rozwiązań Big Data – dodaje.

Nie lekceważ kwestii zarządzania dostawcami ani integracji systemów

W przypadku Vanguard Health Systems (obecnie część Tenet Healthcare) wypracowanie najlepszego podejścia do analityki Big Data wymagało współpracy z ośmioma dostawcami. – Musieliśmy zatrudnić osiem różnych firm, ponieważ żadna z nich nie miała gotowego, kompleksowego rozwiązania – mówi Barnes. – Zarządzanie dostawcami jest wyzwaniem, podobnie jak integracja różnych systemów – dodaje.

Dokonuj niezależnej oceny ROI

Tenet Healthcare, druga pod względem wielkości sieć opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, korzysta z analityki Big Data w celu doskonalenia i weryfikacji skuteczności kampanii marketingowych. Jeśli projekt w obszarze Big Data odnosi sukces, każdy chce być jego częścią. – Wiadomo, sukces ma wielu ojców, porażka żadnego. Jeśli Twój projekt staje się źródłem nowych przychodów dla firmy, nagle każdy się uaktywnia i rości sobie do niego prawa – mówi Barnes. W przypadku jego zespołu taki problem został rozwiązany, gdy zaangażował się w niego dyrektor ds. finansowych. Zlecił po prostu niezależną analizę ROI dotyczącą inicjatyw firmy w obszarze Big Data.

Przeczytaj: 15 najpotężniejszych firm Big Data

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200