Najważniejszy kandydat

Microsoft opublikował wersję Release Candidate 1 Windows Server 2008. To ostatni etap testowania tego nowego systemu operacyjnego dla serwerów.

Microsoft opublikował wersję Release Candidate 1 Windows Server 2008. To ostatni etap testowania tego nowego systemu operacyjnego dla serwerów.

Release Candidate 1 (RC1) to drugi "kandydat" Windows Server 2008 opublikowany przez . Poprzedni (RC0) został udostępniony 20 września br. W odróżnieniu od niego, w RC1 usunięto komponent Windows SharePoint Services (WSS). Natomiast główną nowością najnowszej wersji Windows Server 2008 jest technologia Group Policy Preferences - nowa forma znanych wcześniej PolicyMaker Standard Edition i Policy Share Manager oraz zaktualizowany mechanizm Windows Genuine Advantage.

Przedstawiciele u reklamują RC1 jako jedną z ostatnich szans dla użytkowników i partnerów biznesowych do przetestowania nowego systemu operacyjnego i dostarczenia informacji zwrotnych jeszcze przed premierą. Wcześniej opublikowane wersje testowe Windows Server 2008 zostały pobrane przez ponad 1,8 mln użytkowników. Obecną wersję RC1 można pobrać ze stron internetowych Microsoft (http://www.microsoft.com/ws08eval ). Dostępna jest ona jako 30-dniowy trial i można ją instalować do 30 czerwca 2008 r.

Wielka premiera

1,8 mln

użytkowników pobrało do tej pory wersje testowe Windows Server 2008.

Microsoft zaprezentował cennik obejmujący pięć edycji Windows Server 2008. Ich cena waha się od 971 USD za edycję Standard (w tym pięć licencji CAL) do 3971 USD (25 licencji CAL) za edycję Enterprise. O 28 USD więcej kosztują wersje z technologią wirtualizacyjną Hyper-V. Na 27 lutego przyszłego roku w Los Angeles zaplanowano premierę nie jednego, lecz trzech produktów. Poza Windows Server 2008 będą to także SQL Server 2008 i Visual Studio 2008 (jest już na rynku). Steve Ballmer, dyrektor wykonawczy Microsoftu, mówił o tych trzech produktach jako fundamencie platformy do budowy usług Web.

Firma reklamuje to wydarzenie jako największą premierę produktów biznesowych w swojej historii. "To największa nasza premiera oprogramowania dla przedsiębiorstw i wielu naszych partnerów inwestuje w to przedsięwzięcie znaczne środki" - mówi Andy Lees, wiceprezes działu serwerów i narzędzi w firmie Microsoft. Akcja promocyjna, której celem jest dotarcie do użytkowników IT i programistów oraz wykreowanie zapotrzebowania na te produkty, pochłonie ponad 150 mln USD. Firma ma kogo przekonywać. Na razie użytkownicy nie wydają się entuzjastycznie nastawieni do nowego systemu. Przeprowadzona niedawno ankieta Network World, w której udział wzięło 687 specjalistów IT, pokazuje, że połowa nie planuje uaktualnienia swoich systemów do najnowszej wersji po lutowej premierze.

Tymczasem Microsoft przekonuje, że już ponad 3000 administratorów uzyskało certyfikacje Windows Server 2008. Natomiast ponad 140 tys. użytkowników i programistów zostało przeszkolonych w zakresie Windows Server 2008 i Visual Studio 2008. Do chwili premiery liczba przeszkolonych osób ma przekroczyć 300 tys.

Bez przymusu

Najważniejsza nowość Windows Server 2008 RC1 - Group Policy Preferences - to obecnie element Group Policy Management Console. Technologia ta umożliwia sugerowanie wstępnej konfiguracji dla użytkowników przy pozostawieniu im możliwości wprowadzenia zmian. Wykorzystując Group Policy, administrator może określić i ustalić obowiązujące środowisko, skonfigurować je zgodnie z potrzebami organizacji i pozostawić sprawę systemowi, aby efektywnie wyegzekwował te ustawienia.

W przypadku konfliktu w ustawieniach Group Policy, administrator zmienia ustawienia użytkownika na swoje. Zwykle uniemożliwia to użytkownikom dostęp do funkcji, które mogłyby być wykorzystane do zmiany ustawień. Group Policy obejmuje działaniem każdą maszynę w domenie Windows. Inaczej jest w przypadku Group Policy Preferences. Środowiska są ustanawiane przez administratora i dystrybuowane do zarządzanych klientów. Niemniej, jeśli restrykcje nałożone przez administratora nie pasują do stylu pracy użytkownika, możliwa jest ich zmiana.

Legalnie, ale nie radykalnie

Z kolei zmiany w Windows Genuine Advantage (zostały one wprowadzone także w Windows Vista SP1) dotyczą zachowania systemu w przypadku, gdy przekroczony jest "próg aktywacji" i maszyna przestaje być "tolerowana". Poprzednio, gdy Windows wykrywał, że na komputerze nie jest uruchomione legalne oprogramowanie, przełączał się w tryb, w którym ograniczona była funkcjonalność - znikały kolory, większość aplikacji nie była dostępna, pliki osobiste można było kopiować, ale nie otwierać. System pozostawał w tym stanie, do chwili przywrócenia stanu legalności.

Obecnie Microsoft wycofał się z trybu ograniczonej funkcjonalności. Zamiast tego, kiedy system nie zostaje oceniony jako legalny, aktualnie zalogowany użytkownik "nękany" jest informacjami o naruszeniu przez niego praw autorskich Microsoftu. Środowisko administratorów z zadowoleniem odnotowało te zmiany. Ogranicza to bowiem prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji, w której serwer wykorzystywany produkcyjnie zostanie odłączony od sieci ze względu na problem z Windows Genuine Advantage. Sytuacje tego typu zdarzały się wcześniej kilkakrotnie.

Zgodność na poziomie

Microsoft prowadzi program testów zgodności "Works with Windows Server 2008" dla aplikacji partnerów. Mogą oni skorzystać z bezpłatnych narzędzi do testowania ( www.innovateonwindowsserver.com/resources.aspx ). Producenci, których aplikacje przejdą pomyślnie testy, mogą przedstawić wyniki autoryzowanej firmie testującej w celu ich potwierdzenia. Pozwala to na ubieganie się o certyfikat "Certified for Windows Server 2008". Dotychczas 300 partnerów złożyło wnioski o certyfikację oprogramowania. Od lipca 2007 r. partnerzy i klienci pobrali zaś ponad 5000 kopii narzędzi do testowania swojego oprogramowania na potrzeby tej certyfikacji.


TOP 200