Najważniejsi są ludzie

Freelancing to przyszłość, która dzieje się już teraz – mówi Mariusz Grajewski, Chief Executive Officer, ProData Consult Polska.

Firma działa od 1994 r., należy do największych firm konsultingowych i IT w naszym regionie. Jak zmienił się rynek usług konsultingowych? Jak wygląda ten rynek w Polsce na tle innych krajów?

Od kilku ostatnich lat jesteśmy świadkami kryzysu tradycyjnego modelu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Istotna zmiana, jaka dokonuje się na naszych oczach, wyznacza kierunek, w którym podążać będzie rynek pracy. Niedługo specjaliści zabiegać będą o niezależność, zaś klasyczny model kadrowy oparty na pracownikach etatowych zastąpiony zostanie systemem projektów realizowanych przez zorientowanych zadaniowo freelancerów. Transformacja ta wymusza na firmach działających w obszarze outsourcingu czy body leasingu konieczność wypracowania narzędzi i metod zarządzania talentami zewnętrznymi i relacjami z klientem. Nie wystarczy już pomoc konsultanta o kompetencjach niezbędnych do realizacji danego projektu – firmy muszą zaoferować klientom coś więcej. ProData Consult w szybkim tempie stała się partnerem strategicznym w zakresie rozwiązań IT – współpraca z nami umożliwia firmom korzystanie z naszej rozległej sieci kontaktów i doświadczeń przy realizacji projektów, planów i strategii oraz zapewnia wsparcie w razie pojawienia się nowych potrzeb i zmian organizacyjnych.

Rynek polski bardzo szybko adaptuje się do zmian i podąża za trendami wyznaczanymi przez najbardziej rozwinięte gospodarki. W zakresie eksperckiej wiedzy IT nie odstajemy od najlepszych, nasze zasoby specjalistów IT stanowią czołówkę w Europie. Coraz częściej słyszymy od klientów, jak ważne są dla nich jakość naszych usług, dostępność wyso-kiej klasy ekspertów, niewielkie różnice kulturowe czy dobra znajomość języka angielskiego.

Jak oceniają państwo zmiany na rynku IT w ostatnim roku? Cyfryzacja firm przyspieszyła, poziom wyzwań dla klientów i dostawców się zwiększył, czy to tempo zmian może się utrzymać? W jaki sposób pomagali państwo klientom przechodzić przez czas turbulencji?

Zgodnie z ostatnimi raportami rynkowymi, 93% kierowników i 88% pracowników firm przyznaje, że pandemia przyspieszyła cyfrową transformację. Blisko 60% przedsiębiorstw deklaruje, że na co dzień wykorzystuje nowe technologie lub jest na zaawansowanym etapie ich wdrażania. Powoduje to rosnące zapotrzebowanie na usługi IT, co potwierdzają wyniki finansowe uzyskane przez ProData Consult w Polsce w 2020 r., czyli wzrost przychodu o 40% w porównaniu do wyników rok wcześniej. Pierwsze miesiące 2021 r. potwierdzają tę tendencję i choć znakomita większość naszych klientów jest doświadczonych w procesie cyfryzacji, też musiała wdrożyć wiele nowych procesów i dokonać aktualizacji swoich systemów czy rozszerzyć pakiet posiadanych usług. W ProData Consult mamy świetnych specjalistów IT, którzy w tym trudnym czasie sumiennie wykonywali swoje zadania dla wielu podmiotów. W ramach partnerstw strategicznych byliśmy też w stanie wnieść świeżą perspektywę i spojrzenie na każdy z projektów oraz pomóc firmom w kwestiach dotyczących jakości, efektywności i procesów administracyjnych.

Sukces państwa firmy zależy od sprawnego zespołu konsultantów. Jaki jest rynek pracy konsultantów? Jaki model zatrudnienia jest preferowany?

Freelancing to przyszłość, która dzieje się już teraz. Określenia takie jak: „rynek pracy na żądanie”, „gospodarka oparta na zleceniach” czy „praca bez etatu”, to tylko niektóre pojęcia powtarzające się w opisach obecnych zmian na rynku pracy. Wolni strzelcy i niezależni konsultanci IT stanowią przeważającą część najlepiej wykwalifikowanych zasobów pracowniczych. Najwyżej wykwalifikowani i najbardziej wyspecjalizowani profesjonaliści, zwłaszcza z branży IT, coraz chętniej wybierają styl życia oferujący im dużą niezależność. Coraz więcej osób decyduje się na ścieżkę rozwoju zawodowego, która koncentruje się na indywidualnym profilu kompetencji i pasjach. Warto dodać, że w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na konsultantów IT w czasie pandemii po krótkim okresie niepewności rynkowej w drugim kwartale 2020 r., ich stawki wzrosły. ProData Consult opracowuje właśnie raport rynkowy dotyczący tych wzrostów oraz liczby specjalistów w poszczególnych technologiach dostępnych w miastach nazywanych „ośrodkami IT” w Polsce.

Mają państwo bardzo dobre wyniki finansowe, w 2020 r. firma odnotowała 48-proc. wzrost przychodów. Jakie są składowe tego sukcesu?

48% wzrostu przychodów dotyczy wyników całej międzynarodowej grupy. Częściowo zawdzięczamy go przejęciom w Norwegii i w Szwecji, jakich dokonaliśmy w ub. r. Wzrost przychodów osiągnięty przez ProData Consult Polska to wspomniane ponad 40% i był to już tylko wzrost organiczny. Mogę mówić o jakości, narzędziach, procesach, zaufaniu klientów, ale najważniejsi dla PDC byli i są ludzie. To im zawdzięczamy ten sukces – specjalistom IT i kadrze administracyjnej. To oni dają z siebie 200% i więcej, aby sprostać zadaniom stawianym przez klientów, ale też wyprzedzać ich potrzeby. To nasza kadra musiała przejść od razu w tryb pracy zdalnej i udowodnić klientom, że jakość i efektywność świadczonych usług nie ucierpią.

Rośnie popularność nearshoringu, który mają państwo w swoim portfolio. Jak wygląda oferta państwa centrów usług w Warszawie, Łodzi i Krakowie? Co jest tu kluczem do sukcesu w tej specyficznej i trudnej działalności?

W odniesieniu do usług nearshoringu, zajmujemy się wszystkimi sprawami praktycznymi. Przejmujemy całą logistykę, administrację i tzw. line management, a w części projektów również zarządzanie zespołami czy usługami. Systematycznie monitorujemy jakość świadczonych usług, zadowolenie klienta i inne kluczowe parametry. Mamy ofertę dopasowaną do dużych korporacyjnych klientów oraz do potrzeb niewielkich start-upów. Dla większości naszych klientów jesteśmy partnerem strategicznym, wspierającym doświadczeniem i usługami proces transformacji ich modelu realizacji projektów IT. Wiemy, jak to robić, wiemy, jak pomóc klientom osiągnąć ich cele i m.in. dlatego zostają z nami na długie lata.

Fundamentem ekspansji w zakresie usług nearshoringu jest to, co wyróżnia Polskę na tle innych krajów naszego regionu i nie tylko: duża liczba bardzo dobrze wykształconych, zorientowanych na rozwój i sukces zawodowy specjalistów IT, dobrze komunikujących się w obcych językach, kreatywnych i niebojących się podejmować ambitnych wyzwań. Ważne są bliskość kulturowa, geograficzna oraz gęsta sieć połączeń lotniczych do krajów Europy Północnej i Zachodniej. Umacniamy swą pozycję, oferując najlepszą jakość, efektywność i dostępność zasobów w stosunku do ceny usług.

W jaki sposób budują państwo zespoły dla klientów w czasach, kiedy trudno o specjalistów IT?

Nasze plany biznesowe na rok 2021 są ambitne i nie uda nam się ich zrealizować, jeśli nie zrekrutujemy ok. 400–500 konsultantów. Działamy w Polsce od 14 lat i mamy rozbudowaną bazę konsultantów, zwłaszcza seniorów, i rozległe sieci kontaktów. Zbudowaliśmy też mocną pozycję naszej firmy na rynku pracodawcy. Badania pokazują, że jesteśmy dobrze rozpoznawani i kojarzeni jako atrakcyjny pracodawca, oferujący ciekawe projekty realizowane na rzecz czołowych firm w swoich branżach w Polsce i w Skandynawii, zapewniający konkurencyjne warunki pracy i wynagrodzenia. Dodatkową wartością, którą oferujemy, jest to, co wynika z naszych skandynawskich korzeni – słynnego duńskiego „hygge” (osiągnięcie wewnętrznej równowagi, bezpieczeństwa i szczęścia) i nawiązującej do tej filozofii skandynawskiej kultury pracy. Posiadamy wyspecjalizowane kadry rekrutacyjne, skuteczne metody direct search, zaawansowane procedury wspierane przez prawdopodobnie najlepszy w swojej klasie system IT naszego autorstwa. Dbamy o lojalność współpracujących z nami konsultantów, chcemy być dla nich długoterminowym partnerem i firmą pierwszego wyboru przy poszukiwaniu kolejnych projektów. Dla wzmocnienia realizacji tych założeń powołaliśmy ostatnio specjalną komórkę organizacyjną Cross Project Managera, która ma czuwać m.in. nad zapewnieniem konsultantom ciągłości kolejnych projektów, odpowiednich dla ich aspiracji zawodowych.

Jakie mają państwo plany rozwoju firmy w Polsce i w Europie na najbliższe lata?

Od lat pomagamy firmom przeprowadzać zmiany i dostosowywać się do stale zmieniających się wymagań rynku IT. Będziemy się skupiać na popularyzowaniu nowych modeli biznesowych dotyczących współpracy ze specjalistami IT i jakości usług dostarczanych przez PDC. Zaprezentowana ostatnio nowa wizualizacja marki także ma w tym pomóc. Uważam, że po pandemii popyt na usługi outsourcingu wysokiej klasy informatyków znacznie wzrośnie. Wiele firm będzie musiało zwiększyć swoje inwestycje w rozwój IT, aby nadążyć za cyfrowym przyśpieszeniem, zmienionymi ocze-kiwaniami klientów i dopasowaniem ich modeli biznesowych do nowych wymagań rynku. Już w ub. r. obserwowaliśmy trend, że duże, międzynarodowe firmy zmniejszały korzystanie z zasobów offshore (najczęściej z Azji) na rzecz nearshore. Przekonały się, jak ważne są w trudnych chwilach jakość, bliskość geograficzna i kulturowa.

Chcemy intensywnie zwiększać skalę naszego biznesu, zwłaszcza w krajach skandynawskich i w Polsce. Nasz plan na rok 2021 zakłada dla całej grupy organiczny wzrost przychodów o ok. 30%, co oznacza osiągnięcie ok. 1,2 mld zł. W Polsce chcemy być jeszcze lepsi i zamierzamy utrzymać dynamikę z ostatnich lat, celując ponownie w przedział 35–40% wzrostu. ProData Consult Group nie wyklucza też kolejnych akwizycji firm z naszego segmentu rynku IT.

Najważniejsi są ludzie