Najpopularniejsze przeglądarki internetowe będą kompatybilne?

Na początku marca Google, Microsoft, Apple i Mozilla uformowały inicjatywę o nazwie Interop 2022, której celem jest opracowanie testów porównawczych, aby zaradzić problemom związanym z brakiem zgodności przeglądarek internetowych.

Firmy zamierzają wspólnie opracowano ogólnodostępny miernik, który pomoże użytkownikom przeglądarek sprawdzać, w jakich obszarach przeglądarki są ze sobą zgodne. Wstępnie ustalono, że inicjatywa Interop 2022 zajmie się zgodnością przeglądarek w wielu obszarach, ze szczególnych uwzględnieniem takich zagadnień, jak: warstwy kaskadowe, zarządzanie kolorami, okna dialogowe, formularze, przewijanie treści wyświetlanych przez przeglądarki oraz kodowanie danych.

Zebrane przez firmę Mozilla raporty zawierające informacje o błędach popełnianych przez użytkowników przeglądarek wskazują na dwa główne rodzaje problemów z brakiem kompatybilności. Pierwszy polega na tym, że pomimo istnienia standardu opisującego sposób funkcjonowania przeglądarki w określonym obszarze, poszczególni twórcy przeglądarek zaimplementowali go albo błędnie, albo niekompletne. W tym drugim przypadku chodzi po prostu o to, że świat IT nie zdobył się jeszcze w wielu obszarach na opracowanie jakiegokolwiek standardu.

Zobacz również:

Pierwszy problem można rozwiązać za pomocą odpowiednio przygotowanych testów platform internetowych, które sprawdzą czy standard został zaimplementowany poprawnie i w całości. W drugim przypadku konieczne będzie po prostu wskazanie tych obszarów, w których twórcy przeglądarek stosuje rodzime rozwiązania i które wymagają opracowania spójnych i przejrzystych standardów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200