Najnowsze produkty Borlanda

Jednocześnie w tych samych dniach 14 i 15 września - w Warszawie, Bostonie i Nowym Jorku - Borland International dokonał prezentacji najnowszych wersji swego oprogramowania, w tym po raz pierwszy pełnej wersji pakietu Quattro Pro for Windows.

Jednocześnie w tych samych dniach 14 i 15 września - w Warszawie, Bostonie i Nowym Jorku - Borland International dokonał prezentacji najnowszych wersji swego oprogramowania, w tym po raz pierwszy pełnej wersji pakietu Quattro Pro for Windows. l Arkusz obliczeniowy for Windows, to okienkowa odmiana Quattro Pro 4.0 dla DOS. Wprawdzie już arkusz w wersji dla DOS-u tworzył własne środowisko graficzne, co pozwalało na pokazywanie na ekranie końcowego wyglądu drukowanych dokumentów (WYSIWYG), ale stanowiło to poważne obciążenie możliwości każdego procesora, ograniczonego przez system operacyjny (DOS). W efekcie, możliwości arkusza ograniczone są do kojarzenia pomiędzy sobą danych z 63 arkuszy obliczeniowych (32 w pamięci i 31 na dysku). Natomiast arkusz w wersji dla Windows korzysta nie tylko ze wszystkich możliwości tego środowiska: z funkcji graficznych, dynamicznej wymiany danych (DDE), wbudowywania i łączenia obiektów (OLE) - ale pozwala operować na znacznie większych arkuszach i korzystać z danych zawartych w praktycznie nieograniczonej liczbie arkuszy. W programie wprowadzono też trzy istotne nowości: notatnik arkuszy, inspekcję obiektów i relacyjne zapytania w plikach baz danych.

Wśród wcześniej wprowadzonych na rynek produktów przedstawiono także arkusz kalkulacyjny Quattro Pro 4.0 oraz najnowszą wersję pakietu Paradox - Paradox 4.0. Pakiet ten, który 18 sierpnia znalazł się na rynku amerykańskim, a wkrótce na światowym, wyróżnia znaczne zwiększenie szybkości działania (10-krotne w stosunku do wersji 3.5), okienkowy interfejs, sprawne współdziałanie z sieciami lokalnymi oraz znacznie rozszerzony język programowania PAL.

Jak poinformowano, w testach prowadzonych przez amerykańskie National Software Testing Laboratories NSTL, Paradox 4.0 wygrał z Fox Pro/LAN oraz z DataEase.

Dodajmy, że dzięki dostępnym oddzielnie pakietom Paradox SQL Link, Paradox może współpracować z takimi systemami baz danych jak: Oracle 6.0, Microsoft i SYBASE SQL Server, IBM OS/2 Database Manager, DB2 (poprzez gataway MDI), z Rdb/VMS 4.1 dla VAXa oraz już wkrótce z Novell Netware SQL serverem 3.0. W testach wielodostępnych baz danych przeprowadzonych przez amerykańskie National Software Testing Laboratories NSTL, Paradox 4.0 wygrał z Fox Pro/Lan oraz z DataEase.

Quattro Pro 4.0 prezentowaliśmy w nr 32 CW. Do 30 czerwca 1992 r. sprzedano 2,5 mln egzemplarzy tego arkusza. W lipcu natomiast, jedna z największych firm księgowych na świecie - Price Waterhouse uznała Quatro Pro za swój nowy standard.


TOP 200