Najnowsza baza danych Oracle została wzbogacona o kolejne funkcje AI

Po wprowadzeniu do bazy danych Database 23c szeregu nowych funkcji, firma Oracle postanowiła zmienić jej nazwę na Database 23ai. Bazy danych tej linii należą do narzędzi klasy enterprise, czyli zaprojektowanych z myślą o obsługiwaniu przedsiębiorstw.

Grafika: Oracle

Oracle udziela bazie danych długoterminowe wsparcie techniczne, a wiele wprowadzonych do niej nowych funkcji zostało opracowanych po to, aby mogła świadczyć swe usługi aplikacjom wykorzystującym sztuczną inteligencję. Są to np. funkcje AI Vector Search, które umożliwiają bazie danych Oracle przechowywanie treści semantycznej dokumentów, obrazów i innych nieustrukturyzowanych danych w postaci wektorów.

Oracle zapowiedziało bazę danych Database 23c w 2022 roku na jednej ze swoich firmowych imprez. Następnie na początku 2023 roku została udostępniona deweloperom, aby w kolejnym kroku trafić do przedsiębiorstw. Oznaczała to, że Oracle zmieniło strategię, gdyż wcześniej narzędzia takie trafiały od razu na rynek. Przyczyn tej zmiany należy upatrywać w rosnącej presji ze strony konkurencji. Chodzi o to iż deweloperzy mogą wyłapać w oprogramowaniu ewentualne błędy, tak aby po wprowadzeniu na rynek narzędzia, nie trzeba go było szybko modyfikować.

Zobacz również:

  • Android 15 pomoże rozwiązać palący problem nowych smartfonów
  • Większa wydajność nie oznacza większego TCO

Funkcje AI Vector Search obsługują RAG (Retrieval-Augmented Generation). Jest to technika AI, która łączy duże modele językowe (LLM) i prywatne dane biznesowe, po to aby baza danych mogła dostarczać odpowiedzi na pytania w postaci języka naturalnego. Oprogramowanie Oracle Database 23ai będzie dostępne w postaci chmurowej usługi, a także jako lokalne narzędzie wchodzące w skład różnych ofert, w tym Oracle Exadata Database Service oraz Oracle Base Database Service.

Chociaż Oracle nie podało cennika nowej bazy danych, wersja programistyczna Database 23c jest obecnie udostępniana deweloperom bezpłatnie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200