Najlepszy pracodawca IT w Polsce

Najlepszy pracodawca IT w Polsce roku 2017 został wyłoniony. To już szósta edycja organizowanego przez Computerworld badania AudIT oraz konkursu „Najlepsze miejsce pracy IT w Polsce”. Statuetka, już trzeci rok z rzędu, powędrowała do firmy Britenet. Wyróżnienia w konkursie otrzymały ING Services Polska oraz KMD Poland.

Na co zwracali uwagę pracownicy firm, które wygrały bądź zostały wyróżnione w tej edycji konkursu towarzyszącemu badaniu AudIT?

W przypadku KMD Poland specjaliści IT docenili organizację pracy oraz atmosferę współpracy w zespołach, co przełożyło się na podejmowanie się nowych projektów i rekomendowanie organizacji innym.

Zobacz również:

  • Idealne miejsce dla rozwoju pracowników
  • Wciąż brakuje specjalistów IT

Wyróżnienie dla ING Services Polska to efekt dobrych ocen jakości kontaktów z przełożonymi i efektywność współpracy z kolegami z działów. Spore znaczenie miał też wizerunek firmy oraz komfort związany z poczuciem pewności zatrudnienia.

Istotnym aspektem, z którym muszą się zmierzyć pracodawcy, to spadek satysfakcji pracowników, rosnący wraz z wydłużaniem się stażu, czyli efekt wypalenia zawodowego

Britenet, zwycięzca konkursu „Najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2017”, który po statuetkę sięgnął już trzeci rok z rzędu, swoją pozycję zbudował między innymi na doskonałych ocenach dostępności bezpośrednich przełożonych, komforcie wynikającym z poczucia pewności zatrudnienia oraz zachowaniem work-life balance. Co ważne, w szeregach pracowników tej firmy przeważyli entuzjaści, przy średniej rynkowej 4/10. Przedsiębiorstwo przez kolejny rok będzie mogło wykorzystywać certyfikat „Computerworld – Najlepsze miejsca pracy IT w Polsce” w działaniach wizerunkowych oraz rekrutacyjnych. Britenet nie tylko zwyciężył w konkursie, ale jeszcze poprawił rezultat osiągnięty w ubiegłym roku.

Najlepszy pracodawca IT w Polsce

AudIT, czyli kompleksowe badanie pracodawców IT

Celem badania AudIT jest dostarczenie dogłębnej wiedzy o postrzeganiu danej organizacji IT przez pracowników, przez pryzmat ich potrzeb, motywacji czy satysfakcji z obecnego miejsca pracy. To także kompendium wiedzy dla pracodawców, którzy mogą na podstawie badania zobaczyć mocne i słabe punkty organizacji. Najnowsza edycja realizowanego przez Computerworld przy współpracy z Kantar TNS badania AudIT wychwyciła nowe zjawiska na rynku pracy specjalistów IT, które mają istotny wpływ na postrzeganie danej organizacji jako atrakcyjnego bądź nieatrakcyjnego pracodawcy.

AudIT opierał się na 3 filarach, które finalnie pozwoliły uzyskać pełny obraz organizacji. Pierwszym z nich był syntetyczny wskaźnik, łatwo porównywalny pomiędzy firmami, zespołami czy pracownikami, za którym stało 5 pytań o ogólną satysfakcję, skłonność do polecenia obecnego miejsca, skłonność do powtórnego ubiegania się o aktualne miejsce pracy, stopień motywacji środowiska pracy czy ocenę pozycji rynkowej firmy.

Drugi filar badania to segmentacja pracowników ze względu na ich stopień zadowolenia z pracy i motywującego środowiska pracy. Ostatni element to analiza aspektów wpływających na satysfakcję pracowników, zawierająca ponad 20 atrybutów z różnych obszarów.

Jakie wnioski przyniosło tegoroczne badanie? Jest ich kilka, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

Istotnym aspektem, z którym muszą się zmierzyć pracodawcy, to spadek satysfakcji pracowników, rosnący wraz z wydłużaniem się stażu, czyli efekt wypalenia zawodowego. Badanie wyodrębniło 4 grupy pracowników, mierząc ich poziom zadowolenia. W każdej organizacji najbardziej pożądaną grupą są entuzjaści, zadowoleni z pracy i umotywowani. To siła napędowa każdej firmy. Drugą grupą są rezydenci – usatysfakcjonowani, wykazujący duże zadowolenie z pracy, ale jednocześnie nie wykazujący dużej motywacji. Ta grupa nie potrzebuje nowych wyzwań, które stymulowałyby ich, lecz nie myślę też o zmianie pracy. Problemy w organizacji mogą zacząć się od grupy krytyków. To osoby związane z firmą, którym zależy na organizacji, ale w obecnym momencie nie są z niej zadowoleni. I głośno o tym mówią. Badanie pokazało, że w tym wypadku ich krytyka jest konstruktywna, ponieważ tacy pracownicy próbują szukać rozwiązania. Niebezpieczeństwem jest pozostawienie krytyków samym sobie. Bez wysłuchania, zaangażowania ich, bardzo szybko mogą przejść do grupy obojętnych – pracowników z niską satysfakcją i motywacją, którzy najprawdopodobniej szybko będą szukać nowej pracy.

Poczucie satysfakcji a rola wynagrodzeń

Od 2015 roku w badaniu AudIT widać wyraźnie wzrost znaczenia odpowiedniego wynagrodzenia. Ten aspekt ma coraz większy wpływ na satysfakcję pracowników. Rosnący popyt na specjalistów IT, jak również dobre dane makroekonomiczne powodują, że pracownicy chcą zarabiać więcej.

W AudIT 2017 pracownicy IT dobrze oceniali też współpracę w ramach zespołu. Do ubiegłego roku ten czynnik był mniej istotny, w ostatniej edycji nabiera znaczenia. To ważna informacja dla rekruterów, by dobierać ludzi, którzy będą pasowali do zespołów, co znacznie może wpłynąć na motywację i satysfakcję. Gorzej wypadła ocena relacji między zespołami. O ile w 2012 czy 2015 ten aspekt nie wpływał znacząco na motywację, teraz zaczyna mieć kluczowe znaczenie. Remedium może być zadbanie o sprawną wymianę informacji między zespołami.

Istotne dla budowania dobrego wizerunku pracodawcy są też technologie i międzynarodowe procedury. Szczególnego znaczenia nabiera dostęp do najnowszych technologii, który, póki co, został przeciętnie oceniony przez pracowników badanych organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200