Najlepsze usługi chmurowe 2017

Rozwiązania nagrodzone w konkursie „Best in Cloud 2017” mają tylko jedną wspólną cechę: działają w chmurze. Cała reszta je różni. I dobrze. To pokazuje bogactwo chmury i stanowi dowód na to, że lokalni gracze nie są na przegranej pozycji w rywalizacji ze światowymi gigantami.

Do redakcji „Computerworld” wpłynęło blisko 60 zgłoszeń konkursowych od dostawców usług w modelu chmurowym. Formuła konkursu nie ograniczała zgłaszających swoje produkty firm pod względem ich wielkości czy udziału w rynku. Zgłoszenia nadsyłali zarówno czołowi dostawcy rozwiązań chmurowych, jak i mniejsze organizacje oferujące produkty cloudowe.

Szranki i konkury

Pierwszym etapem była ocena zgłoszeń przez kolegium redakcyjne. Wybraliśmy 29 rozwiązań w 8 kategoriach:

• Bezpieczna chmura

• Wydajność i integracja

• Najlepszy produkt ERP

• Najlepszy produkt CRM

• Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji (Unified Comms)

• Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze

• Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej

• Najlepszy start-up technologii cloud.

Wskazane przez redakcję zgłoszenia konkursowe zostały w kolejnym etapie rozesłane do setki najbardziej wpływowych menedżerów z listy „CIO 100”. Ich kompetencje i doświadczenie rynkowe miały zagwarantować obiektywne rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie najbardziej oryginalnych i innowacyjnych produktów.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow

Oceniający, zgodnie z regulaminem, wskazali po jednym zwycięzcy z każdej z kategorii. Dodatkowo redakcja „Computerworld” przyznała wyróżnienia firmom, które w punktacji menedżerów znalazły się bardzo blisko liderów kategorii. Warto zaznaczyć, że różnice punktowe między firmami (i ich rozwiązaniami/produktami) w poszczególnych kategoriach były zazwyczaj niewielkie, a o wygranej decydowały czasami pojedyncze punkty. To potwierdza, że firmy stające w konkursowe szranki posiadają dobre i interesujące produkty.

Na początku maja ogłosiliśmy oficjalnie wyniki konkursu „Best in Cloud 2017”.

Najlepszy produkt ERP

Zwycięzca kategorii Comarch ERP XT

Najlepsze usługi chmurowe 2017

W tej kategorii menedżerowie z listy „CIO 100” wskazali produkt Comarchu jako zwycięskie rozwiązanie.

Comarch ERP XT wspomaga pracę jednoosobowych i małych firm. To łatwa w użytkowaniu aplikacja służąca do fakturowania, obsługi magazynu, prowadzenia prostej księgowości oraz własnego sklepu internetowego. Program dostępny jest na komputerach przez przeglądarkę internetową lub w wersji mobilnej za pomocą natywnych aplikacji na platformy Android i iOS.

W rozwiązaniu największy nacisk położono na bezpieczeństwo danych, wygodę pracy i intuicyjne działanie. Produkt poza standardowymi funkcjonalnościami systemu ERP dla małej firmy oferuje duże możliwości integracji, dzięki czemu pozwala klientowi skompletować zestaw funkcji zgodnie z potrzebami:

• Comarch BI Point – umożliwia analizowanie trendów w sprzedaży, zarządzanie należnościami i kontrolowanie rentownościami w przystępnych raportach.

• Comarch E-Sklep – pozwala stworzyć profesjonalny sklep internetowy i ułatwia sprzedaż towarów w wielu miejscach jednocześnie.

• Usługa Księgowa – księgowość prowadzona przez profesjonalistów. Wysyłanie dokumentów do wybranego biura jest w pełni zautomatyzowane i trwa zaledwie kilka sekund.

Cechy wyróżniające produkt to mobilność, szybkość (wystawienie faktury sprzedaży wymaga tylko 7 kliknięć i można to zrobić w 10 sekund. Dane kontrahentów pobierane są automatycznie z baz GUS, a wygenerowane deklaracje można wysłać bezpośrednio do urzędu skarbowego. Ważną cechą rozwiązania jest bezpieczeństwo (wszystkie dane są przechowywane w chmurze).

W tej kategorii redakcja przyznała wyróżnienie firmie SUPREMIS, pierwszemu i jedynemu partnerowi SAP, dystrybuującemu produkt SAP Business One Cloud.

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Rozwiązanie daje pełną funkcjonalność systemu SAP Business One z jeszcze większą wydajnością aplikacji i zmniejszonymi kosztami utrzymania. SAP Business One Cloud pozwala małym i średnim firmom zwiększać wydajność procesów biznesowych oraz podejmować trafniejsze decyzje dzięki raportom i analizom w czasie rzeczywistym i inteligentnym procesom biznesowym wspieranym technologią SAP HANA. System dostępny jest w prosty sposób przez przeglądarkę internetową, aplikację na serwerze lub na urządzeniu mobilnym. To dostęp do najnowszych technologii i kompleksowej funkcjonalności w formie miesięcznej subskrypcji.

Produkt wyróżnia pełna funkcjonalność systemu ERP dostępna w chmurze, obejmująca m.in. obszary sprzedaży, produkcji, finansów oraz aplikację mobilną; proste i szybkie dostosowania systemu i integracje z aplikacjami firm trzecich, np. e-commerce, WMS; zaawansowana analiza danych w chmurze w czasie rzeczywistym m.in. narzędzia raportowania, np. PervasiveAnalysis umożliwiające wizualizację i użycie modeli statystycznych, inteligentne procesy, takie jak analiza dostępności do sprzedaży ATP, cash-flow z uwzględnieniem ryzyk, zaawansowane prognozy sprzedaży.

Wydajność i integracja

Zwycięzca kategorii: Microsoft Azure.

Najlepsze usługi chmurowe 2017

To chmura publiczna zapewniająca bezpieczeństwo danych i systemów, które działają na jej bazie, jak również oferująca zestaw usług z obszaru bezpieczeństwa. Dzięki temu klienci bez dużych inwestycji we własną infrastrukturę mogą zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych na najwyższym poziomie.

Microsoft Azure wspiera środowiska hybrydowe, oferując usługi z zakresu: kopii zapasowej, disaster recovery, analizy logów systemów i aplikacji oraz monitorowania. W ramach Microsoft Azure dostępne są usługi takie jak Service Bus, Service Fabric, które pozwalają integrować systemy i aplikacji. Azure posiada natywne mechanizmy integrujące usługi w chmurze publicznej z lokalnymi środowiskami opartymi na systemie Windows Server (wiele nowych funkcjonalności najnowszej edycji Windows Server 2016 jest przeniesionych z platformy Microsoft Azure).

Wyróżnienie: Connectis_Cloud

Najlepsze usługi chmurowe 2017

To platforma służąca do rekrutacji specjalistów do konkretnych projektów biznesowych. Zawiera bazę blisko 52 tys. specjalistów z całej Polski i Europy, którzy są dostępni od zaraz. Rekordy można filtrować w zakresie kompetencji, doświadczenia i miejsca pracy. Wdrożenie systemu pozwoliło na zwiększenie liczby projektów, kontrolę i akceptację godzin pracy specjalistów przez klientów, a co za tym idzie, optymalizację kosztów.

Wyróżnienie: Infomex

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Virtual Data Center to pierwsza elastyczna chmura obliczeniowa. Aby sprostać wyzwaniu, jakim było stworzenie pierwszej chmury obliczeniowej, architekci Infomex postanowili wyeliminować zjawisko tzw. vendor lock-in, czyli uzależnienia chmury od konkretnych dostawców oraz technologii. Udało się to osiągnąć dzięki wirtualizacji, którą wprowadzono już od poziomu I/O, czyli operacji wejścia-wyjścia.

Architektura Virtual Data Center gwarantuje idealne dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika, umożliwiając odtworzenie wykorzystywanego środowiska w scenariuszu jeden do jednego W ramach VDC użytkownik może tworzyć rozwiązania hybrydowe, korzystając z własnej infrastruktury oraz posiłkując się zasobami platformy VDC, funkcjonujących w modelu chmury publicznej bądź prywatnej.

Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej

Zwycięzca kategorii: 7bulls.com

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Firma przedstawiła hybrydowy model usługi Cloud Quality: kompetencje QA połączone z kompetencjami architektury oprogramowania ze szczególnym naciskiem na rozwiązania chmurowe. W ramach usługi firma wykonuje kompleksowe zapewnienie jakości systemów w architekturze cloud, ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo, niezawodność i poprawność działania w środowisku chmurowym. Cloud Quality zapewnia szeroki poziom automatyzacji testów i całościowe podejście do zarządzania i raportowania wykonania testów.

Cechy wyróżniające usługę to: miks kompetencyjny (Quality Assurance + Cloud), aby skutecznie mierzyć się z realnie innymi problemami niż w modelu bez chmury, wszystkie narzędzia monitorujące i automatyzujące testy działające w modelu cloud oraz realne doświadczenie zespołu w skomplikowanych projektach chmurowych u znaczących klientów.

Wyróżnienie: Creotech

Najlepsze usługi chmurowe 2017

W ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO Innovative Platform powstało w Polsce potężne repozytorium danych obserwacyjnych Ziemi gromadzonych przez satelity z całego świata. Konsorcjum firm Cloud Ferro&Creotech Instruments stworzyło infrastrukturę, a także odpowiada za obsługę serwisów umożliwiających użytkownikom komercyjnym i naukowym pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych satelitarnych.

Infrastrukturze bazodanowej towarzyszą wirtualne i fizyczne serwery obliczeniowe, na których użytkownicy komercyjni oraz naukowi mogą uruchamiać dedykowane aplikacje. W ramach projektu w 2016 r. powstało repozytorium danych satelitarnych, które są przetwarzane za pomocą chmury obliczeniowej. Na innowacyjność rozwiązania składają się:

realizacja paradygmatu Bring Processing To The Data, automatyzacja pobierania specjalizowanych danych dla wybranych odbiorców, hybrydowy dostęp do repozytorium Big Data – obiektowy i blokowy.

Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze

Zwycięzca: Oracle Polska

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Oracle Management Cloud (OMC) to usługa nowej generacji do monitorowania i analizowania danych maszynowych, działająca w chmurze i zoptymalizowana dla epoki chmury.

OMC posiada kompletny zestaw rozwiązań dla IT Operations, zaprojektowany dla środowisk heterogenicznych. Dzięki architekturze nowej generacji szybko dostarcza wartość biznesową. Bazuje na automatycznej analizie danych maszynowych generowanych automatycznie przez środowiska IT. Cechy wyróżniające OMC to: minimalny czas wdrożenia, pełna heterogeniczność, całkowita integracja repozytorium danych eliminująca silosy – rozpoznawanie wzorców i anomalii pozwala na proaktywną identyfikację incydentów i awarii oraz na wyprzedzające przeciwdziałanie tym zdarzeniom.

Wyróżnienie: Sage

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Sage e-Audytor to platforma, dzięki której można weryfikować poprawność danych wygenerowanych w Jednolitym Pliku Kontrolnym przed ich wysłaniem do e-kontroli skarbowej. e-Audytor umożliwia weryfikację spójności logicznej i merytorycznej informacji wynikających z raportowanych danych. Rozwiązanie jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji administracji publicznej, bez względu na rodzaj używanego oprogramowania, wielkość firmy czy branżę. Na platformie można weryfikować poprawność merytoryczną transakcji najczęściej narażonych na wątpliwości urzędów skarbowych.

Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji (Unified Comms)

Zwycięzca: Netia

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Produkt Nowa Netia łączy tradycyjną telefonię z rozwiązaniami opartymi na smartfonach, tabletach i komputerach, tworząc wygodne dla użytkownika narzędzie komunikacji, które można używać zgodnie ze swoimi preferencjami i potrzebami. Nowa Netia dostarcza użytkownikowi komunikator, który pozwala zintegrować swój firmowy numer stacjonarny z dowolnym urządzeniem (komórką, tabletem czy laptopem) i dzwonić oraz odbierać połączenia w dowolnym miejscu z urządzenia, jakie użytkownik preferuje. Usługa adresowana jest zarówno dla pojedynczych biur, jak i wielu rozproszonych oddziałów. Korzystanie z niej nie ma ograniczeń lokalizacyjnych i geograficznych. Konieczne jest tylko posiadanie przez użytkownika stacjonarnego numeru telefonu.

Wyróżnienie: Unified Factory

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Firma stworzyła usługę „Customer Service Automation” wykorzystującą narzędzia sztucznej inteligencji (pamięć asocjacyjną) do zarządzania zintegrowaną komunikacją. Narzędzie składa się z trzech funkcjonalnych bloków: wielokanałowego contact center, wsparcia sprzedaży i obsługi klienta oraz pamięci asocjacyjnej. Łączy w sobie cztery kanały komunikacji: voice (in/out) w dowolnym protokole komunikacyjnym (isdn/siptrunk, webrtc), chat, e-mail i facebook messenger w jednym narzędziu, a całość wspierana jest przez pamięć asocjacyjną, podpowiadającą gotowe odpowiedzi na podstawie całościowej treści z zapytania klienta, nie używając słów kluczowych, ale analizując całościowo zapytanie od klienta.

Najlepszy produkt CRM

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Zwycięzca: Edrone

Pierwszy system klasy eCRM stworzony dla e-sklepów. System automatycznie zbiera i analizuje dane o zachowaniu użytkownika w e-sklepie oraz tworzy spersonalizowane i dopasowane komunikaty zwiększające sprzedaż i CLV (Customer Lifetime Value) klientów. Innowacja edrone polega na wykorzystaniu Social CRM oraz technologii machine learning. Edrone to również system marketing automation ściśle zaprojektowany dla e-commerce, posiadający wtyczki do wszystkich popularnych platform sklepowych.

Wyróżnienie: Dysant Software

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Dysant CRM to zestaw modułów funkcjonalnych (Kontakty, Aktywności, Produkty, Oferty, Delegacje, Zgłoszenia, Przetargi itd.) bazujących na platformie klasy RAD & BPM. To element szerszej platformy aplikacyjnej obejmującej również inne moduły funkcjonalne, tj. Obieg dokumentów, Organizacja i rozliczenie podróży służbowych czy moduły przeznaczone do zarządzania procesami biznesowymi w jednostkach w administracji publicznej EZD, eZarząd, Nabory, eArchiwum itd. Rozwiązanie jest wielojęzyczne i umożliwia obsługę złożonych struktur organizacyjnych (wieloetatowych, procesowych, holdingowych, korporacyjnych). Oferowane jest zarówno w modelu SaaS, jak i PaaS w chmurze publicznej, prywatnej oraz hybrydowej.

Bezpieczna chmura

Zwycięzca: Microsoft

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Microsoft Azure zapewnia bezpieczeństwo danych i systemów, które działają na jej podstawie, jak również oferuje zestaw usług z obszaru bezpieczeństwa. Microsoft Azure wyróżnia się w obszarze wsparcia przepisów oraz regulacji w ramach Unii Europejskiej. Jest to rozwiązanie chmurowe, które najlepiej chroni prywatność danych i jej strzeże.

Oprócz podstawowych usług, takich jak: wirtualne maszyny, przechowywanie danych, czy aplikacje webowe, Microsoft Azure oferuje usługi w obszarze: Internet Of Things, Machine Learning, Big Data czy przetwarzania i udostępniania zawartości multimedialnych.

Wyróżnienie: Xopero Software

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Xopero Cloud to rozwiązanie do backupu w chmurze dla biznesu, umożliwiające nielimitowane zabezpieczenie komputerów, urządzeń mobilnych, serwerów oraz maszyn wirtualnych. Xopero oferuje funkcjonalność enterprise dla firm sektora MŚP (m.in. szyfrowany backup, szyfrowana synchronizacja, zabezpieczenie nielimitowanej liczby urządzeń). To polski produkt dla polskiego biznesu. Dane, które trafiają do chmury, są przechowywane na terenie Polski. Jeszcze przed wysyłką do data center są one szyfrowane za pomocą algorytmu AES 256. Dodatkowo, aby uniknąć przestoju w firmie, są one przechowywane w dwóch niezależnych lokalizacjach.

Wyróżnienie: Oracle Polska

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Oracle CASB to bazujący na API Cloud Access Security Broker dla aplikacji i worloadów. Oracle CASB Cloud Service chroni krytyczne zasoby w chmurze należące do przedsiębiorstwa poprzez połączenie widzialności, wykrywania zagrożeń, zarządzania zgodnościami i automatyzacją odpowiedzi na incydenty w usługach cloud na jednej platformie, która może być uruchomiona w ciągu minut. Stanowi przykład nowej kategorii oprogramowania CASB zidentyfikowanej przez Gartnera jako kluczowy element zabezpieczenia informacji przedsiębiorstwa w cloud.

Najlepszy start-up w technologii cloud

Zwycięzca: Filttr

Najlepsze usługi chmurowe 2017

Filttr to platforma SaaS oparta na technologii cloud computing z wykorzystaniem technologii mobilnych. Start-up, który powstał dwa lata temu rozwinął technologię łączącą pracodawców i pracowników z branży IT za pomocą specjalistycznie opracowanego algorytmu przy współpracy z Politechniką Warszawską. Wdrożenie tej aplikacji do komunikowania się w branży IT skutkowało optymalizacją czasu rekrutacji i zmniejszeniem jej kosztów. Korzystanie z platformy jest darmowe, w modelu biznesowym opłata pojawia się tylko za sukces, czyli zatrudnienie pracownika.

Wyróżnienie: Vercom

Najlepsze usługi chmurowe 2017

EmailLabs to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej SMTP w chmurze i e-mail API.

To usługa stworzona do wysyłki wiadomości transakcyjnych (faktury, powiadomienia, notyfikacje, e-maile generowane automatycznie). Cechuje ją skalowalność oraz bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości, dzięki SPF, DKIM, DMARC, s/mime, trustedsender, TLS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200