Najlepsze praktyki w .Net

Microsoft udostępnił programistom wersję 2.0 biblioteki Enterprise Library przeznaczoną dla technologii .Net 2.0. Biblioteka ta zawiera interfejsy API realizujące wybrane tzw. best practices w rozwoju oprogramowania. Dzięki nim można znacznie skrócić czas realizacji pewnych standardowych operacji.

Microsoft udostępnił programistom wersję 2.0 biblioteki Enterprise Library przeznaczoną dla technologii .Net 2.0. Biblioteka ta zawiera interfejsy API realizujące wybrane tzw. best practices w rozwoju oprogramowania. Dzięki nim można znacznie skrócić czas realizacji pewnych standardowych operacji.

Enterprise Library zawiera sześć bloków: mechanizm pamięci podręcznej, kryptografii, moduł dostępu do bazy danych, mechanizm pozwalający uporządkować obsługę wyjątków, infrastrukturę do logowania i instrumentalizacji oraz gotowe rozwiązanie do stworzenia mechanizmu autoryzacji i bezpieczeństwa w aplikacji .Net.

Najnowsza wersja Enterprise Library wykorzystuje także wspólny mechanizm konfiguracji .Net 2.0. Produkt dostępny jest wraz z kodem źródłowym i rozbudowaną dokumentacją. Niejako "przy okazji" biblioteka ta pokazuje, w jaki sposób można pisać aplikacje .Net.


TOP 200