Najlepsze miejsca pracy IT w Polsce

Capgemini Polska, Sii oraz UPC Polska to według badania AudIT 2012 firmy, w których informatykom pracuje się najlepiej.

Zakończyło się pierwsze badanie Computerworld "AudIT - najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2012", przeprowadzone przy współpracy z TNS Polska i Uglik Reaserch&Consulting. Wynikiem badania było wyłonienie trzech firm, które uzyskały najlepsze wyniki i otrzymały tytuł "Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce". Zostały nimi: Capgemini Polska, Sii oraz UPC Polska.

Postawmy na ludzi

"Jest wiele dróg wzrostu biznesu. Firma może postawić na wprowadzenie nowych produktów i usług czy wejście na nowe rynki. Te metody mają ograniczenia. Drogą wzrostu, która nie ma ograniczeń, są ludzie. Dlatego zwracam uwagę, że tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu, ale wzrost nie będzie możliwy bez zaangażowania pracowników" - mówił Krzysztof Siekierski, Client Service Director w TNS Polska, podczas gali wręczenia statuetek najlepszym pracodawcom. Przedstawił też typologię pracowników zatrudnionych w firmach ze względu na osiąganą satysfakcję z pracy i zadowolenie ze środowiska pracy. Są to: entuzjaści, rezydenci, krytycy i obojętni. Udział poszczególnych typów pracowników w firmach obejmowało badanie.

Entuzjaści to pracownicy identyfikujący się z firmą, lojalni, zadowoleni z warunków pracy i wynagrodzenia, wierzący w sukces organizacji, zdolni do motywowania kolegów. Ta grupa jest najbardziej pożądana wśród pracodawców. Z badań wynika, że w przeciętnej europejskiej firmie z sektora usług entuzjaści stanowią 30% załogi. Druga grupa to rezydenci - zadowoleni z pracy, ceniący jej bezpieczeństwo, ale wymagający na bieżąco określania celów i kierunku działań. Potrzebują dodatkowych motywatorów. Jest ich ok. 25%.

Kolejną grupą są krytycy, charakteryzujący się niezadowoleniem z pracy, skupieni wyłącznie na własnym rozwoju. Zależy im na pracy w firmie, ale są niezadowoleni. Dlatego ich wpływ na firmę jest dwojaki - mogą siać ferment, ale ich dążenie do zmiany można też wykorzystać do pozytywnych zmian. Ta ryzykowna grupa pracowników stanowi 13% załogi. Ostatnia grupa to obojętni - niezadowoleni z pracy, niezainteresowani otoczeniem, niewiele wnoszący do życia firmy, niechętni do zmian. To niewykorzystany potencjał firmy, który może być przyczyną frustracji i irytacji innych pracowników. Grupa stanowi ponad 30% pracowników w europejskich firmach z sektora usług.

Mniej obojętnych, więcej entuzjastów

Badanie AudIT pokazało, że wśród pracowników IT firm biorących udział w projekcie jest więcej entuzjastów i mniej obojętnych niż w średnich wynikach dla firm z sektora usług. Entuzjaści stanowią w IT aż 33%, rezydenci 27%, krytycy 15%, a obojętni tylko 25% pracowników.

W badaniu wykorzystano unikalną metodę pomiaru satysfakcji pracowników z pracy - indeks TRI*M. Powstaje on na podstawie odpowiedzi na pięć pytań, z których każde dotyka innego wymiaru satysfakcji. Średni TRI*M Index dla dostawców usług w Europie wynosi 59, natomiast średni poziom indeksu TRI*M dla badanych przez nas przedsiębiorstw wynosi aż 70! Oznacza to, że pracownicy IT badanych firm są zadowoleni z warunków pracy.

Wyniki zwycięzców AudIT

W tym roku w badaniu AudIT wyróżnione zostało Capgemini Polska. W firmie jest wielu (35%) entuzjastów, którzy mogą motywować innych do działania. Pracownicy wysoko cenią wizerunek firmy, szczególnie bycie fair play, warunki pracy i dostępności przełożonego w przypadku problemów. Pozytywnie oceniono także efektywną współpracę wewnątrz działu.

W Sii dominującą grupą pracowników (prawie 60%) są entuzjaści, którzy mogą motywować innych. Pracownicy Sii oceniają bardzo wysoko współpracę wewnątrz działów, darzą firmę szacunkiem. Osoby na stanowiskach kierowniczych cechuje wyższy poziom satysfakcji, co wskazuje, że mają one potencjał do motywowania podwładnych, a pracownicy podkreślają dobrą współpracę z przełożonymi.

W UPC Polska odsetek najbardziej pożądanej grupy pracowników - entuzjastów - wynosi 40%. Wysoki jest też odsetek "rezydentów", którzy mogą stać się entuzjastami. Pracownicy UPC doceniają współpracę z kolegami z działu - aż 74% badanych określiło ją jako dobrą bądź bardzo dobrą. Pracownicy postrzegają firmę jako innowacyjną i dynamiczną oraz oferującą usługi wysokiej jakości.

Podsumowanie pierwszego badania

Wszystkie, uczestniczące w badaniu AudIT firmy otrzymały raport zaangażowania pracowników na stanowiskach IT. Zawarte w nim dane pozwolą zdefiniować mocne i słabe strony, określić poziom zaangażowania, satysfakcji i lojalności w organizacji. Każdy z raportów zawiera benchmarki, najlepsze i najsłabsze wyniki całej grupy uczestników. Pomogą one wyznaczyć kierunek rozwoju i zaplanować politykę personalną w tej grupie specjalistów.

Na początku 2013 r. zaczynamy drugie badanie AudIT. Już dziś zapraszamy do udziału.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200