Najlepsi pracodawcy IT w Polsce - wyniki badania AudIT

W najnowszej edycji badania i konkursu statuetkę oraz tytuł „Najlepszego pracodawcy w IT w Polsce” 2019/2020 zdobyła firma Britenet. Kolejne miejsca zajęły Lingaro i DataArt Poland.

Celem badania AudIT jest dostarczenie dogłębnej wiedzy o postrzeganiu firmowego działu IT przez pracowników w kontekście ich wymagań, motywacji i satysfakcji ze środowiska pracy. Badanie jest przeprowadzane przez „Computerworld” we współpracy z ośrodkiem badawczym Kantar Polska.

Przy rosnącym popycie na specjalistów IT i braku dostatecznej liczby kandydatów o wysokich kwalifikacjach rośnie znaczenie zarówno dobrej polityki rekrutacyjnej, jak i warunków pracy, które powodują, że pracownicy są mniej skłonni do szukania innego pracodawcy.

Zobacz również:

  • Idealne miejsce dla rozwoju pracowników
  • Czy wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?

Wysokość oferowanych wynagrodzeń jest ważna, ale to czynnik kształtowany przez aktualną sytuację na rynku pracy i firmy mają ograniczone możliwości wpływania na ten element. Mogą jednak kształtować otoczenie i warunki pracy, tak by były one bardziej atrakcyjne zarówno dla kandydatów, jak i pracowników. Bo poza wynagrodzeniem pracowników przyciągnąć mogą interesujące projekty, dobre relacje z zespołem i przełożonymi, atmosfera w miejscu pracy, dostęp do szkoleń oraz możliwości rozwoju zawodowego. A dobrze ukształtowane środowisko pracy pomaga ograniczyć fluktuację kadr, która jest jedną z przyczyn opóźnień w realizacji wielu projektów.

AudIT. Najlepsi pracodawcy w Polsce

Żeby jednak stworzyć atrakcyjne miejsce pracy, trzeba wiedzieć, jakie są oczekiwania pracowników i ich ocena pracodawcy, a wpływa na to wiele czynników. I właśnie prowadzone co roku badanie AudIT daje obiektywne wyniki pozwalające na ulepszenie procesów rekrutacji oraz modyfikację środowiska pracy, tak by było ono lepiej dopasowane do rzeczywistych oczekiwań i wymagań pracowników.

W tym roku najlepsze wyniki uzyskały firmy Britenet, Lingaro i DataArt Poland, które osiągnęły odpowiednio 103, 98 i 97 punktów według indeksu TRI*M.

Z analizy uzyskanych danych wynika, że pracownicy laureata tegorocznej edycji, firmy Britenet, doceniają przede wszystkim dobrą i przyjazną atmosferę w firmie i są zadowoleni ze współpracy zarówno z kolegami z działu, jak i bezpośrednimi przełożonymi. Mają poczucie zachowania równowagi między pracą zawodową, a życiem prywatnym. Wierzą też w jakość oferowanych przez Britenet usług i mają przekonanie o dobrej renomie firmy na rynku.

Najlepsi pracodawcy IT w Polsce - wyniki badania AudIT

Przedstawiciele firm Britenet, Lingaro i DataArt ze statuetkami -wyróżnieniami w konkursie AudIT, edycja 2020.

Natomiast pracownicy Lingaro są dumni z możliwości dostępu do najnowszych technologii, który mają w firmie. Są zadowoleni z relacji ze współpracownikami oraz ze wsparcia przełożonych w codziennej pracy. Mają też poczucie pewności zatrudnienia.

Z kolei pracownicy DataArt Poland czują, że są obciążeni pracą we właściwym stopniu, a zakres obowiązków jest dla nich jasny. Wysoko oceniają przyjęte w firmie standardy i procedury zapewniające komfort pracy. Są zadowoleni z efektywności pracy w zespołach i dostępności przełożonych w przypadkach, gdy pojawiają się jakieś problemy.

Jury konkursu, zgodnie z jego regulaminem, przyznało także wyróżnienia firmom, które wzięły udział w badaniu co najmniej trzeci raz z rzędu, bo jak dowodzą wskaźniki satysfakcji, oznacza to, że starają się one podnosić jakość środowiska pracy i dbają o pracowników, regularnie badając ich motywację i zaangażowanie. W tym roku takie wyróżnienia przyznano firmom Espersen, ING Tech Poland i KMD Poland.

Jak wynika z badania, pracownicy firmy Espersen są bardzo zadowoleni ze współpracy z kolegami i koleżankami z działu. Doceniają otwartość i uczciwość członków zespołu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Cenią sobie możliwość pracy przy ciekawych projektach.

Pracownicy ING Tech Poland pozytywnie oceniają klimat i relacje panujące w firmie. Mają poczucie, że uczestniczą w ciekawych projektach, ze wsparciem najnowszych technologii w codziennej pracy. ING Tech Poland to dla nich prestiżowy i uznawany na rynku pracodawca.

Wyróżnienie uzyskała też firma KMD Poland, która od lat zabiega o wysoki poziom satysfakcji i motywacji swoich pracowników, regularnie biorąc udział w badaniach AudIT. Osoby zatrudnione w firmie doceniają otwartość i uczciwość współpracowników zespołu oraz efektywną współpracę z innymi konsultantami w ramach realizowanych projektów.

Wręczenie nagród odbyło się w trakcie konferencji Computerworld Zarządzanie Zespołami IT 2020.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym - uzyskane przez nich wyniki są obiektywnym potwierdzeniem dobrej organizacji i wysokiego poziomu dbałości o pracowników. Należy jednak podkreślić, że już sam udział w badaniu oznacza, że dana firma jest zainteresowana poprawą warunków pracy i zwiększeniem jej atrakcyjności dla pracowników IT i potencjalnych kandydatów.

AudIT. Dla kogo jest to badanie

AudIT jest skierowany do firm, które mają rozbudowane struktury IT, są na etapie rekrutacji pracowników do zespołów IT, chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków pracy w firmie i porównać je z wynikami uzyskanymi przez innych uczestników badania.

Każda z firm biorących udział w badaniu otrzymuje indywidualny raport, który dostarcza wiedzy miedzy innymi o sposobach i możliwościach:

  • obniżenia rotacji pracowników w dziale IT,
  • zwiększenia poziomu zaangażowania i efektywności zespołu,
  • optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych,
  • zwiększenia konkurencyjności firmy jako pracodawcy.
AudIT. Metodyka badania

AudIT zapewnia, że dane pracowników, struktura organizacji i wyniki objęte są tajemnicą, a uzyskane informacje są wykorzystywane tylko w ogólnych zestawieniach. Metodyka bazuje na sprawdzonych narzędziach i gwarantuje porównywalność wyników uzyskanych w różnych firmach.

W badaniu wykorzystywana jest anonimowa, dostępna online ankieta, która zawiera ok. 30 pytań. Jej wyniki są analizowane przy wykorzystaniu metodyki stosującej jednoliczbowy wskaźnik Index TRI*M, typologię pracowników ze względu na motywację i satysfakcję oraz macierz TRI*M, czyli pogłębioną analizę czynników wpływających na satysfakcję pracowników (macierz pozwala na priorytetyzację działań w firmie pod kątem koniecznych zmian).

Więcej o badaniu: computerworld.pl/audit

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200