Najlepiej zarabiają absolwenci po kierunkach telekomunikacja i IT

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, średnia wynagrodzeń absolwentów w 2008 r. wyniosła 3500 zł. Aż 10% z nich otrzymywało płacę, której wysokość przekraczała 7900 zł, a 10% zarabiało poniżej 1776 zł.

Branża miała istotny wpływ na wynagrodzenia zatrudnionych w niej absolwentów. W 2008 r. na najwyższe płace mogli liczyć pracownicy telekomunikacji. Ich zarobki wyniosły 4850 zł, a co dziesiąta osoba zatrudniona w tej branży otrzymywała wynagrodzenie przekraczające 9800 zł. Do branż, które oferowały absolwentom najwyższe płace, zaliczyć można także IT (4700 zł) i bankowość (4000 zł). Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy nauki i szkolnictwa ze średnią wynagrodzeń w wysokości 1883 zł. Do najsłabiej opłacanych należeli także ci, którzy znaleźli zatrudnienie w kulturze i sztuce (2300 zł) i w służbie zdrowia (2460 zł).

Każdego dnia nowa porcja ofert pracy dla Ciebie: praca.idg.pl

Zobacz również:

  • Nowy członek zarządu Microsoft
  • Pokolenie Z nie będzie w stanie wypełnić luki w umiejętnościach cyfrowych
  • Wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Odpowiednie województwo i dyplom

Wysokość wynagrodzeń oferowanych absolwentom różniła się też w zależności od województwa. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy na Mazowszu (4760 zł). Na kolejnych miejscach znalazły się województwa małopolskie i dolnośląskie (3600 zł) oraz pomorskie i wielkopolskie (ok. 3500 zł). Natomiast najsłabiej wynagradzani byli absolwenci zatrudnieni w województwie podkarpackim (2200 zł) oraz warmińsko-mazurskim i podlaskim (2500 zł). Najmniej zarabiali absolwenci w województwie podkarpackim, o 116% mniej niż na Mazowszu.

Wysokość wynagrodzeń absolwentów różnicował także rodzaj zdobytego przez nich wykształcenia. W 2008 r. najlepiej opłacani byli absolwenci kierunków technicznych. Co za tym idzie, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych z zakresu zaawansowanych technologii (elektronika, automatyka, informatyka). Połowa z nich otrzymywała wynagrodzenie powyżej 4500 zł, a płaca 25% z nich przekraczała 6400 zł. Na kolejnym miejscu znaleźli się absolwenci mechaniki, budownictwa i przemysłu ciężkiego (3600 zł). Osoby, które ukończyły kierunki ekonomiczne otrzymywały płace na poziomie 3500 zł. Najsłabiej wynagradzani byli natomiast absolwenci kierunków związanych ze sportem i rehabilitacją (2100 zł) i pedagogicznych (2311 zł).

Lepiej znać angielski i pracować już na studiach

Wysokość wynagrodzeń absolwentów rosła wraz ze stopniem znajomości języka angielskiego. Podczas gdy osoby nie umiejętności znające języka mogły liczyć na płace w wysokości 2704 zł, średnia wynagrodzeń absolwentów władających nim w stopniu bardzo dobrym wyniosła 4300 zł. Płace absolwentów wzrastały również wraz z długością nabywanego przez nich doświadczenia zawodowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200