Najbliższa dekada zaskoczy nas technologicznie

Generatywna sztuczna inteligencja stworzy nowe możliwości dla świata biznesu, łącząc sferę fizyczną i cyfrową – to wnioski z raportu Accenture Technology Vision 2023 „Kiedy atomy spotykają bity. Fundamenty nowej rzeczywistości".

fot. Pixabay

Nowy raport Accenture został opracowany przez zewnętrzną radę doradczą, składającą się z ponad 20 specjalistów z sektora publicznego i prywatnego, środowisk akademickich i biznesowych, a także funduszy venture capital. Accenture Reaserch przeprowadziło również globalną ankietę wśród 4777 dyrektorów i kierowników wyższego szczebla z 25 branż. Badanie objęło 34 kraje i trwało od grudnia 2022 do stycznia 2023.

Znajdziemy w nim kluczowe trendy technologiczne, które zbliżają do siebie sferę fizyczną i cyfrową. „Aż 96% dyrektorów zarządzających zgadza się, iż w ciągu najbliższej dekady synergia świata cyfrowego i fizycznego doprowadzi do transformacji ich branży. Dotarliśmy do etapu rozwoju innowacji technologicznych dla biznesu, w którym firmy coraz częściej i w coraz większym zakresie wykorzystują swoje cyfrowe możliwości w praktyce. Odwołując się do tytułu tegorocznego raportu Tech Vision - synergia atomów i bitów - stwarza zupełnie nowe szanse. Nie tylko sprzyja powstawaniu nowych produktów i usług, ale również napędza potencjał nowej ery badań naukowych” – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Zobacz również:

  • Zmiana kierownictwa w Accenture
  • Snowflake Data Cloud Summit już w przyszłym tygodniu
  • Startup Elona Muska pozyskał od inwestorów 6 mld dolarów

Jak wynika z raportu Accenture, rozwój sztucznej inteligencji oraz innych wschodzących technologii otwiera przed biznesem niespotykane wcześniej możliwości. „Najbliższa dekada będzie kształtowana przez mega trendy technologiczne: chmurę, metawersum i sztuczną inteligencję. Te trzy trendy przyczynią się do zbliżenia sfery cyfrowej i fizycznej. Choć oddziaływanie technologii AI to proces długofalowy, liderzy muszą skupić się na działaniu „tu i teraz”. Aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, firmy muszą inwestować w dane, specjalistów i personalizację modeli AI” – zauważa Paul Daugherty, dyrektor generalny Accenture Technology.

Błyskawiczny rozwój modelu ChatGPT zwrócił uwagę świata na potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w zakresie zwiększania ludzkich możliwości. Jak szacuje Accenture, aż 40 % godzin pracy będzie realizowanych w całości lub ze wsparciem językowych modeli AI. Z kolei 98 %. ankietowanych liderów biznesu uważa, iż modele bazowe AI w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat będą odgrywać istotną rolę w strategiach ich organizacji.

Raport Accenture Technology Vision 2023 przedstawia cztery trendy, które wpłyną na pojawienie się nowej rzeczywistości, łączącej sferę cyfrową i fizyczną:

Generatywna sztuczna inteligencja (Generative AI): Niemal wszyscy ankietowani dyrektorzy zarządzający stwierdzają, iż generatywne modele AI - stosowane w celu zwiększania ludzkich możliwości, rozwijania kreatywności oraz wsparcia w realizacji zadań - będą odgrywać istotną rolę w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw. 95% z nich uważa, że doprowadzą one do przełomu w obszarze analityki biznesowej.

Tożsamość cyfrowa (Digital identity): 85 % ankietowanych postrzega uwierzytelnianie tożsamości użytkowników sieci i zasobów cyfrowych jako kwestię strategiczną, stanowiącą podstawę funkcjonowania organizacji w cyfrowo-fizycznej przestrzeni.

Twoje dane, moje dane, nasze dane (My data, your data, our data): Dane są podstawą, aby uruchomić pełny potencjał technologii AI, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie optymalizacji ich przetwarzania. Według 90% kadry zarządzającej dane stają się obszarem decydującym w kwestii osiągania przewagi konkurencyjnej na tle branży oraz na tle rynku.

Granice naszych możliwości (Our forever frontier): Synergia nauki i technologii staje się coraz silniejsza i powoduje dynamiczny rozwój w obu dziedzinach. Zdaniem 75 % respondentów, ten proces może przyczynić się do wypracowania rozwiązań w kwestii największych globalnych wyzwań.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200