Nagroda im. Witolda Lipskiego dla najlepszych młodych Polskich naukowców informatyków

Znamy laureatów VIII edycji konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. To prestiżowy konkurs skierowany do młodych naukowców prowadzących badania w dziedzinie informatyki. Nagroda przyznawana jest od 2005 roku.

W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono dwóch laureatów głównej Nagrody. Najwyżej i równorzędnie oceniony został dorobek dr. Marka Cygana i dr. Marcina Pilipczuka z Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2007 opisywaliśmy ich - oraz Filipa Wolskiego - jako drużynę "Orłów Warszawy", która wygrała Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym (International Collegiate Programming Contest) zorganizowane przez Association for Computing Machinery.

"Trudno było wyróżnić którąkolwiek z tych osób bez pomijania drugiej. Na uwagę zasługuje bogaty dorobek obu laureatów, który obejmuje przede wszystkim wiele wspólnych wyników opublikowanych w świetnych czasopismach i prezentowanych na prestiżowych konferencjach międzynarodowych" - mówi prof. Andrzej Tarlecki. Rada Nagrody przyznała również honorowe wyróżnienie dla dr. Artura Jeża z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prace Marka Cygana i Marcina Pilipczuka dotyczą aktualnych nurtów teorii algorytmów. Rada Nagrody uhonorowała ich obu między innymi za wspólnie zaproponowany algorytm wyznaczania szerokości grafów o najlepszej dotychczas znanej złożoności asymptotycznej i wynik złożoności problemów spójności grafów. "W pracach prezentujących te i inne wyniki ważne są nie tylko konkretne algorytmy i rezultaty dotyczące ich złożoności, ale także nowatorskie, ciekawe i niezwykle mocne nowe techniki algorytmiczne, często pozwalające na ich skuteczne stosowanie również w innych znanych i badanych problemach" - dodaje przewodniczący Rady Nagrody im. Lipskiego.

W konkursie wyróżnieniem został uhonorowany dr Artur Jeż z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego prace dotyczą teorii języków formalnych oraz ich związków z metodami kompresji tekstów. "Szczególnie ta ostatnia dziedzina i wyniki uzyskane przez dr. Jeża, choćby dotyczące złożoności problemów wyszukiwania wzorców w skompresowanych tekstach, są niezwykle ważne dla praktycznych zastosowań" - podsumowuje Andrzej Tarlecki.

Dr Marek Adam Cygan - 28 lat - doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staż naukowy na Uniwersytecie w Maryland oraz staż podoktorski w instytucie IDSIA na Uniwersytecie w Lugano. Jego praca naukowa dotyczy najważniejszego problemu otwartego w informatyce - czy P jest równe NP? Powszechnie uważa się, że problemów trudnych obliczeniowo (NP-trudnych) nie da się rozwiązywać dokładnie za pomocą efektywnych algorytmów, za jakie uznaje się algorytmy wielomianowe. Z tego powodu różne poddziedziny algorytmiki podejmują problemy NP-trudne w różny sposób. Dwa nurty, które stanowią główną część jego pracy naukowej, to algorytmy aproksymacyjne oraz algorytmy parametryzowane. Celem algorytmów aproksymacyjnych jest uzyskanie szybkich metod rozwiązywania problemów kosztem ich optymalności - uzyskane wyniki mogą się różnić od rozwiązań optymalnych. Algorytmy parametryzowane mają na celu uzyskanie dokładnego rozwiązania, jednakże przy dodatkowym założeniu o charakterystyce danych wejściowych problemu. Można powiedzieć, że algorytmy parametryzowane i algorytmy aproksymacyjne są niejako komplementarne - algorytmy aproksymacyjne pozwalają nam rozwiązywać dowolne instancje problemu w sposób przybliżony, a algorytmy parametryzowane uzyskują dokładne rozwiązania jedynie wybranej klasy instancji, o których strukturze możemy wnioskować na podstawie wielkości parametru instancji.

Dr Marcin Pilipczuk - 27 lat - doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Główny nurt jego badań dotyczy złożoności parametryzowanej i algorytmów umiarkowanie wykładniczych. Wiele problemów algorytmicznych, które napotyka w praktyce, okazuje się być bardzo trudnych do dokładnego rozwiązania. Naukowcy badają różne metody radzenia sobie z takimi problemami: czasem możliwa jest aproksymacja, czasem okazuje się, że różne heurystyczne rozwiązania radzą sobie w praktyce bardzo dobrze. Złożoność parametryzowana próbuje uzasadnić formalnie, dlaczego heurystyki są tak skuteczne, i, dzięki uzyskanym wnioskom, pozwolić na opracowanie lepszych i szybszych algorytmów. Kluczową ideą złożoności parametryzowanej jest wprowadzenie nietypowej (tzw. wielowymiarowej) miary instancji problemu, i analizę złożoności w oparciu o tę miarę. W swoich badaniach próbuje zlokalizować, który dokładnie aspekt danych wejściowych jest odpowiedzialny za trudność danej instancji.

Wyróżnienie honorowe otrzymał zaś Dr Artur Jeż - 30 lat - doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. W latach 2006 - 2010 - doktorant Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max Planck Institute für Informatik w Saarbruecken. Ponadto jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (na urlopie naukowym w celu odbycia stażu). Jego badania związane są z różnymi aspektami języków formalnych oraz ich powiązaniami z algorytmiką. W czasie doktoratu zajmował się głównie wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych, które są efektywnym sposobem zadawania składni zamkniętym na operacje boolowskie, oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych. Obecnie zajmuje się związkami między kompresją danych równaniami w słowach, rozpoznawania słów przez automaty skończone oraz wyszukiwania wzorca. Ponadto zajmował się też problemem minimalizacji z błędami automatów skończonych.

Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego powstał z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą. W ideę włączyła się Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Sponsorem nagród jest firma Sage, Computerworld jest zaś patronem medialnym Konkursu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200