Nadzieje wiązane z Unią

Międzynarodowe firmy IT działające w Polsce liczą na duże kontrakty w administracji po wstąpieniu Polski do UE. Ich przedstawiciele uważają za swój atut doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów publicznych w Europie Zachodniej. Nie bez znaczenia są też umiejętności w zdobywaniu unijnych funduszy i wiedza na temat procedur w brukselskich instytucjach i urzędach. W ostatnim czasie, niemal równocześnie, strategie związane z działalnością w sektorze publicznym zaprezentowali: Siemens Business Services oraz IBM i SAP.

Międzynarodowe firmy IT działające w Polsce liczą na duże kontrakty w administracji po wstąpieniu Polski do UE. Ich przedstawiciele uważają za swój atut doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów publicznych w Europie Zachodniej. Nie bez znaczenia są też umiejętności w zdobywaniu unijnych funduszy i wiedza na temat procedur w brukselskich instytucjach i urzędach. W ostatnim czasie, niemal równocześnie, strategie związane z działalnością w sektorze publicznym zaprezentowali: Siemens Business Services oraz IBM i SAP.

Przedstawiciele Siemensa za kluczowe projekty, w których chcą wziąć udział, uznali budowę systemów wspomagających kontrolę graniczną; obsługę rynku pracy; wydawanie wiz i obsługę migracji ludności oraz portali pozwalających na udostępnianie usług e-government. SBS jest jednym z największych dostawców usług IT dla sektora publicznego w UE. W Polsce do 2007 r. zamierza zająć 3. miejsce.

Z kolei IBM i SAP chcą - wykorzystując m.in. oprogramowanie open source - wziąć udział w budowie systemów do obsługi poboru podatków i opłat skarbowych; wspomagania kontroli celnej i obrotu towarowego oraz - podobnie jak SBS - tworzyć rozwiązania wspomagające funkcjonowanie urzędów i służb publicznych. SAP proponuje pakiet mySAP Public Sector, IBM zaś platformy sprzętowe, oprogramowanie do zarządzania i archiwizacji dokumentów, a także narzędzia do kształcenia na odległość.


TOP 200