Na styku technologii

Postrelacyjna baza danych Cache 3.1 integruje relacyjne aplikacje ze światem obiektowym.

Postrelacyjna baza danych Cache 3.1 integruje relacyjne aplikacje ze światem obiektowym.

We współczesnym biznesie coraz większą rolę odgrywa dobrze przetworzona i wyselekcjonowana informacja opisująca złożone relacje w firmie i jej otoczeniu. Dostęp do informacji typu: którzy klienci kupili jaki produkt, którzy dostawcy produkują określone części, kto uczestniczył we wskazanych przetargach itp. - decyduje o powodzeniu firmy. Przechowywanie tych danych w bazie relacyjnej wymaga specyfikowania bezpośredniej zależności między wierszami (rekordami) odpowiednich tabel, posługując się parą "klucz główny/klucz obcy". Znalezienie wszystkich zależności między rekordami "produkt" a "wytwórca" wymaga znalezienia rekordu "wytwórca", którego klucz główny pasuje do klucza obcego rekordu "produkt". Proces takiego łączenia tabel jest powolny, zwłaszcza w dużych bazach.

Zwolennicy obiektowych baz danych twierdzą, że jedynie rozwiązanie polegające na przechowywaniu w bazie całych obiektów ("wytwórca", "produkt"), powiązanych bezpośrednimi odniesieniami, zapewnia logiczną obsługę złożoności świata rzeczywistego, modelowanego jako relacje obiektów. Firma InterSystems uważa, że jej nowa baza Cach? 3.1 doskonale służy do przechowywania obiektów biznesowych, zapewniając jednocześnie dużą wydajność transakcyjną.

Elastyczna architektura

Baza Cach? 3.1 zapewnia tzw. zunifikowaną architekturę: w jednym serwerze bazy danych można przechowywać zarówno dane relacyjne, jak i kompletne obiekty. System można wykorzystać do tworzenia aplikacji rozproszonych, gdyż w pośredniej warstwie oprogramowania (która może być uruchamiana na oddzielnej maszynie) oferuje serwer aplikacji i dwa serwery dostępowe. Serwer SQL zapewnia standardowy dostęp SQL do danych w bazie, niezależnie od tego, czy są przechowywane jako obiekty, czy jako tabele relacyjne. Object Server umożliwia dostęp do pełnych obiektów z ich metodami i danymi. W tej warstwie znajduje się również obsługa pamięciowego bufora danych, przyśpieszającego operacje na często używanych danych.

Serwer aplikacyjny współpracuje z aplikacjami klienckimi różnego rodzaju: aplikacje obiektowe w Javie lub ActiveX albo kompilowana aplikacja w C++. Moduł WebLink służy do współpracy z zewnętrznym serwerem Web (protokół HTTP i generator stron HTML), zapewniającym współpracę aplikacji z przeglądarkami. Serwer aplikacyjny umożliwia również sięganie po dane do innych baz, rozmieszczonych w systemie rozproszonym, za pośrednictwem sterowników ODBC i JDBC.

Ważną częścią systemu Cach? 3.1 jest wielowymiarowa baza danych, w której można modelować zarówno tabele relacyjne, jak i struktury odpowiadające kompletnym obiektom. System sam tworzy odpowiednie odwzorowania, pozwalające na dostęp do danych w sposób relacyjny i typowo obiektowy. Dane w bazie są przechowywane w formie tzw. macierzy rzadkich, co zmniejsza wymagania dyskowe wobec baz, w których nie wszystkie kolumny są zapełnione.

Budowanie aplikacji

Zunifikowana architektura Cach? 3.1 pozwala na tworzenie aplikacji zarówno posługując się tradycyjnym modelowaniem danych, jak i modelowaniem obiektów. Tę ostatnią operację ułatwia program Cach? Architect. Cach? umożliwia np. automatyczne zapisywanie domniemanych wartości atrybutów obiektów, tworzenie kodu interfejsu czy sprawdzanie zakresu zmiennych.

System Cache 3.1 jest dostępny w czterech wersjach: PC, Workgroup (do 25 użytkowników), Division i Enterprise. Działa na większości systemów unixowych, Windows NT/95 i Linuxie. Cena zależy od wersji i waha się od 125 do 1000 USD dla systemu Linux. Jednostanowiskowa wersja PC dla Linuxa jest dostępna bezpłatnie.


TOP 200