Na czym chcą oszczędzać CIO?

Obszary, w których wciąż kryją się niewykorzystane możliwości cięcia kosztów to wg dyrektorów IT: zarządzanie licencjami na oprogramowanie, optymalizacja poziomu zatrudnienia w obsłudze IT oraz redukcja czasu potrzebnego na zajmowanie się serwerami.

Jak wynika z badania Taylor Nelson Sofres, przeprowadzonego na zlecenie Unisysu, szefowie działów IT w dużych firmach europejskich uważają, że na licencje na oprogramowanie, obsługę serwerów oraz etaty w "zespołach wspomagających dział IT" wydaje się w ich organizacjach zbyt dużo.

31% ankietowanych dyrektorów IT jest zdania, że pieniądze wydawane na liczne licencje na oprogramowanie wykorzystywane są nieefektywnie. 32% respondentów poświęca czas planowaniu pracy serwerów i analizie kwestii związanych z ponoszonymi stratami. Zaś niemal jedna piąta uważa, że wydatki na zespoły wspierające infrastrukturę IT w firmie są zbyt wysokie.

Zobacz również:

Jednocześnie tylko 53% spośród uczestników badania musi szczegółowo informować dyrektorów finansowych o wydatkach swojego działu, zaś 25% robi to wyjątkowo lub w ich firmie nie ma w ogóle formalnych struktur składania tego typu raportów.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie wywiadów telefonicznych z 200 dyrektorami ds. informatyki i dyrektorami finansowymi europejskich firm zatrudniających ponad 500 osób.


TOP 200