"NUM System for MANET" - zwycięska praca magisterska z IT

Rozstrzygnięto XXVII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI. Spośród 44 prac wybrano zwycięską pracę pt. "NUM System for MANET" wykonaną w Politechnice Poznańskiej.

Do konkursu przyjęto 44 prace wykonane w roku akademickim 2009/2010 w osiemnastu krajowych wyższych uczelniach. Zwycięzcą konkursu, który otrzymał 5000 zł został mgr inż. Przemysław Walkowiak za pracę pt. "NUM System for MANET" wykonaną na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej.

Ponadto ze względu na wysoki poziom prac Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwie równorzędne drugie nagrody, które otrzymali mgr inż. Dariusz Brzeziński z Politechniki Poznańskiej za pracę pt. "Mining data streams with concept drift" oraz mgr inż. Tomasz Mączka z Politechniki Rzeszowskiej za pracę pt. "Wykorzystanie platformy .NET do komunikacji i akwizycji danych w systemach automatyki".

Decyzje o wyborze najlepszej pracy magisterskiej z informatyki podjęła Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, dr inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, prof. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący) oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200