NTT będzie miało własne centrum logistyczne

Uruchomienie centrum ma zredukować koszty obsługi zakupu oraz magazynowania podzespołów oraz skutki wahań cen części komputerów.

"Wysoka dynamika rozwoju branży i pojawiające się na rynku coraz nowsze rozwiązania technologiczne, zmuszają nas do analizy zachowań rynku z dużym wyprzedzeniem oraz angażowania znacznych nakładów finansowych na zakup hurtowych ilości podzespołów i ich magazynowanie" - mówią przedstawiciele firmy NTT System. Uruchomienie własnego centrum ma pozwolić firmie na sprawne zarządzanie stanami magazynów oraz zlikwiduje ryzyko operacyjne firmy związane z ciągłym spadkiem cen części komputerów.

Prace budowlane mają ruszyć w IV kwartale br. w Duchnowie, niedaleko obecnego zakładu produkcyjnego firmy NTT System, na ponad 2 ha obszarze. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 20 mln zł.

Źródło: NTT System


TOP 200