NLM - moduły na każdą okazję

Kluczem do sukcesu sieciowych systemów operacyjnych NetWare 3.x i 4.0 firmy Novell jest m.in. ich modularność. O tym że systemy te możemy nazwać modularnymi, świadczy fakt, iż instalowane na serwerze aplikacje sieciowe, dodawane usługi sieciowe czy programy użytkowe są nakładane w formie modułów NLM (NetWare Loadable Modules) na rdzeń oprogramowania sieciowego systemu operacyjnego. Umożliwia to klientom sieci na korzystanie z tych usług za pośrednictwem serwera sieciowego.

Kluczem do sukcesu sieciowych systemów operacyjnych NetWare 3.x i 4.0 firmy Novell jest m.in. ich modularność. O tym że systemy te możemy nazwać modularnymi, świadczy fakt, iż instalowane na serwerze aplikacje sieciowe, dodawane usługi sieciowe czy programy użytkowe są nakładane w formie modułów NLM (NetWare Loadable Modules) na rdzeń oprogramowania sieciowego systemu operacyjnego. Umożliwia to klientom sieci na korzystanie z tych usług za pośrednictwem serwera sieciowego.

Moduły NLM są pisane i sprzedawane zarówno przez firmę Novell, jak i przez innych twórców oprogramowania. Wykorzystują one zestawy funkcji API opracowane przez firmę Novell i umożliwiają łatwe podłączenie programu do systemu operacyjnego.

Jak wynika z dzisiejszego zestawienia, są to programy na każdą okazję - od backupu danych, poprzez zarządzanie systemem sieciowym do routingu. Niektóre z tych modułów (ale nie wszystkie) są testowane i zatwierdzane (certified) przez firmę Novell.

Ich niezaprzeczalną zaletą jest możliwość zainstalowania na pracującym serwerze sieciowym, czemu nie przeszkadzają nawet podłączeni użytkownicy. Jest to podstawowa różnica w porównaniu ze stosowanymi w środowisku NetWare 2.x programami VAP (Value Added Process). Instalacja tych programów była możliwa jedynie poprzez włączenie serwera. W celu zainstalowania nowego programu VAP należy odłączyć użytkowników i wyłączyć ("down") serwer.

Po załądowaniu modułu NLM staje się on elementem sieciowego systemu operacyjnego i jest wyposażony w te same, co system, przywileje. Innymi słowy moduł NLM jest uruchamiany na tym samym poziomie sprzętowym. Zarówno on, jak i sieciowy system operacyjny (kernel) mają bezpośredni dostęp do sprzętu, co Novell określił jako pracę na warstwie Ring 0.

Wszystkie inne aplikacje, które nie są modułami NLM, pracują na warstwie Ring 3 - dwa stopnie dalej niż bezpośredni dostęp do sprzętu. Oznacza to, że jeżeli aplikacje te są wadliwie skonstruowane, to ich uruchomienie nie spowoduje załamania się systemu sieciowego. Poza tym są one wolniejsze od zaimplementowanych na Ring 0.

Moduły NLM są zatem szybkie oraz powinny być pewne i sprawdzone, aby nie spowodowały załamania się całego systemu sieciowego. W wersji NetWare 4.0 administrator systemu może dobierać poziom uruchomienia modułu NLM - szybko i mniej bezpiecznie lub odwrotnie. Ring 3 będzie prawdopodobnie najczęściej używaną warstwą nowo konstruowanych NLM. Gdy administrator systemu jest pewny, że NLM pracuje prawidłowo, może przełączyć go na Ring 0.

Zaprezentowane dzisiaj moduły NLM to zaledwie niewielka część obecnej oferty. Wykaz 29 modułów został wykonany na podstawie listy 110 modułów NLM, zamieszczonej w styczniowym numerze Network World.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200