NDS Enhancement Pack

Novell wyposażył NetWare Directory Services (NDS) w nowe funkcje ułatwiające administrację i synchronizację NDS.

Novell wyposażył NetWare Directory Services (NDS) w nowe funkcje ułatwiające administrację i synchronizację NDS.

NDS Enhancement Pack jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników korzystających z sieci NetWare 4.x. Produkt oferuje narzędzie Partition Status, które służy do "śledzenia" procesów replikacji i synchronizacji katalogów.

Partition Status używany wraz z DSREPAIR umożliwia administratorom sprawdzanie stanu partycji katalogu oraz kopii.

Wydajność rejestrowania się w katalogach została ulepszona przez skrócenie czasu wymaganego na zarejestrowanie się w dużych sieciach. Zmieniono także stopień detalizacji zabezpieczeń, dzięki czemu w systemie może zarejestrować się naraz ok. tysiąc użytkowników. Ulepszono także system rozdziału nazw służący do odnajdowania nazw w katalogach. Novell dołączył także narzędzie pozwalające na "samoczynne leczenie", dzięki któremu katalog automatycznie naprawia sprzeczności występujące między replikami. Funkcja ta umożliwia wykrywanie i poprawianie sprzeczności w katalogach, tj. odmienny numer telefonu użytkownika na różnych serwerach.

NDS Enhancement Pack jest dostępny poprzez kanały dystrybucyjne Novella w CompuServe (NetWire forum) oraz w World Wide Web pod adresemhttp://www.novell.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200