NASK współpracuje

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa stara się rozszerzyć zakres współpracy z innymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa stara się rozszerzyć zakres współpracy z innymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce.

Generalna zmiana cennika i ujednolicenie przepustowości łączy - to dwa podstawowe zamierzania NASK-u. Łącze zagraniczne powinno przestać być "wąskim gardłem" - wkrótce zacznie działać połączenie kablem podwodnym, prowadzącym do Szwecji o przepustowości 155 Mb/s. Od lipca zaś powinien zacząć obowiązywać nowy cennik, w którym przewiduje się generalne odejście od taryfikowania ruchu na rzecz opłat ryczałtowych. Ich wysokość zostanie znacząco obniżona wobec stanu obowiązującego dzisiaj. Dla grupy klientów, którzy potrzebują dużych przepustowości w stosunkowo krótkim okresie, będzie pozostawiona możliwość taryfikacji ruchu. Przyjęte rozwiązania techniczne i warunki współpracy z operatorem zagranicznym pozwolą na zagwarantowanie abonentowi Internetu w Polsce, który podpisze specjalną umowę na uzyskanie stałej przepustowości pasma aż do Stanów Zjednoczonych.

Część z tych zamierzeń przedstawiono podczas niedawnej konferencji "Sieć 2000" w Miedzyszynie k. Warszawy.

NASK podjęła współpracę z Polskimi Kolejami Państwowymi w zakresie wspólnego inwestowania w budowę infrastruktury SDH STM-16 (o przepustowości 2,4 Mb/s). W zamian za wkład inwestycyjny otrzyma w sieci szkieletowej, obsługiwanej przez Kolpak, obejmującej podwójnym pierścieniem 59 miast i miejscowości, kanał SDH STM-1 (o przepustowości 155 Mb/s). Zostanie on włączony do przyszłej, wspólnej działającej w standardzie ATM sieci, obejmującej sieć metropolitarną w Warszawie, połączenia krajowe i zagraniczne. O wyborze PKP zadecydował duży zasięg terytorialny łączy kolejowych, które prowadzą do ośrodków miast.

NASK została także internetowym partnerem Netii - największego w Polsce, niezależnego od TP SA, operatora telekomunikacyjnego, oferującego przede wszystkim połączenia telefoniczne na terenie całego kraju. Zadaniem Netii będzie uzupełnienie szkieletowej sieci NASK o strukturę dostępową.

Prowadzony jest obecnie projekt pilotażowy na terenie Otwocka, gdzie Netia ma kilka tysięcy abonentów telefonicznych. Dzięki współpracy z NASK będzie oferowany im numer dostępowy do Internetu - na podobnych zasadach jak w Telekomunikacji Polskiej SA (aczkolwiek w Netii są tańsze o 1 gr). Abonenci uzyskają lepsze parametry techniczne - Netia ma wyłącznie nowe centrale, zaś ograniczona długość łączy miedzianych pozwala na osiąganie przez prawie wszystkich abonentów prędkości transmisji 33,6 i 57 Kb/s. Netia zamierza, także świadczyć usługi ISDN.


TOP 200