Myszki Logitech

Sposób komunikacji człowieka z komputerem to do dziś problem nurtujący konstruktorów i programistów maszyn cyfrowych.

Sposób komunikacji człowieka z komputerem to do dziś problem nurtujący konstruktorów i programistów maszyn cyfrowych. Początkowo komunikacja odbywała się za pomocą klawiatury w systemie dialogowym. Operator wpisywał komendy za pomocą klawiatury, a jej składnię kontrolował na ekranie monitora lub na wydruku z dalekopisu. Wyniki pracy były wyświetlane w postaci tabel lub zbiorów tekstowych na ekranie lub drukowane na drukarce. Rozwój konstrukcji komputerów umożliwił wprowadzenie grafiki. Okazało się, że możliwości graficzne komputerów pozwalają na zmiany w komunikacji człowiek -komputer. Wprowadzono urządzenia dodatkowe w postaci piór świetlnych pozwalające na szybsze wydawanie poleceń poprzez wskazywanie na ekranie symboli graficznych określających komendy. Pióra świetlne okazały się niezbędne przy kreowaniu komputerowej grafiki. Urządzenia te jednak nie były wygodne w użyciu, wymagały bezpośredniego kon-. taktu z powierzchnią ekranu monitora. Wczesne monitory równeż nie były doskonałe co poWodowa-ło, że systemy graficzne z piórem świetlnym wymagały specjalnych procesów kalibracyjnych i kontrolnych. Już we wczesnym etapie rozwoju techniki komputerowej powstało urządzenie zasadą działania przypominające dzisiejszą myszkę. Nie znalazło ono jednak wtedy dla siebie miejsca. Przeszkodą był brak miniaturowych elementów elektronicznych i słaby rozwój oprogramowania graficznego komputerów. Po rozwiązanie z myszką sięgnięto ponownie gdy komputery zdobyły większą popularność i stały się nieodzownym narzędziem pracy wielu ludzi. Popularność myszki rosła wraz z rozwojem oprogramowania graficznego. Z chwilą wprowadzenia przez największych producentów oprogramowania graficznych systemów komunikacji człowieka z komputerem, myszka stała się standardowym wyposażeniem tego sprzętu

Działanie myszki polega na przeniesieniu ruchu ręki operatora na ruch kursora na ekranie komputera. W ten sposób operator może nasuwać kursor na symbole graficzne określające możliwe do wykonania opcje programów. Gdy pracuje z programem graficznym przesuwając myszkę po stole -kreśli linie budujące obraz graficzny. Każda myszka wyposażona jest w przyciski, naciśnięcie któ rych potwierdza zamiar wykonania czynności opisanej przez wskazany kursorem symbol graficzny.

Przenoszenie ruchu myszki na ruch kursora odbywa się na drodze mechaniczno-elektronicznej. Myszka wyposażona jest w kulkę, po obwodzie której obtaczają się dwa wałeczki. Wałeczek obracając się powoduje powstawanie impulsów elektrycznych określających położenie kulki w stosunku do osi współrzędnych, jakiej jest przypisany. Stosuje się dwa wałeczki, jeden dla osi X, driigi dla osi Y. Obie współrzędne określają położenie myszki na stole. Impulsy przesyłane są przez interfejs do komputera, gdzie program obsługi myszki zamienia je na położenie kursora na ekranie komputera. W tym numerze przedstawimy kilka typów myszek firmy Logitech - jednego z największych producentów tych urządzeń. Redakcja miała możliwość zapoznania się z myszkami w wersji MOU-SEMAN, PILOT MOUSE i TRA CKMAN. Dwu pierwsze to typo we myszki. Różnią się wykonaniem obudowy. MOUSE MAN jest większa i ukształtowana tak. aby dokładnie wy pełniała przes trzeń pod ułożona swobodnie na pul picie dłonią. Pro ducent przygoto wał dwie wersji, jedną dla ludzi praworęcznych, drugą dla leworęcznych. Różnica polega na kierunku pochylenia górnej części obudowy bezpośrednio stykającej się z dłonią, oraz na zamianie znaczenia klawiszy. MOUSEMAN to mysz trójprzyciskowa. Opakowanie handlowe zawiera myszkę z 1,5 m przewodem zakończonym złączem szufladowym 9-styko-wym, złącze pośrednie umożliwiające podłączenie jej do interfejsu RS 232 wyposażonego we wtyk 25-stykowy, dyskietkę z programem instalacyjnym i książkową instrukcję obsługi. Program instalacyjny pozwala na zainstalowanie programu obsługi (drivera) tak, aby wykorzystana była konfiguracja komputera. Dodatkowo na dyskietce znajduje się program umożliwiający tworzenie własnych menu obsługiwanych myszką. Praca MOUSEMANa jest pewna i nie stwarza żadnych problemów. Program obsługi pracuje z każdym środowiskiem graficznym komputerów PC. MOUSEMAN rozpoznawany jest przez inne programy jako Microsoft Serial Mouse (np. Windows). Dalsza praca tych programów z myszką Logitech jest poprawna. W niektórych przypadkach dostosować należy szybkość poruszania się kursora na ekranie w stosunku do szybkości ruchu ręki. W takich przypadkach należy skorzystać z programu narzędziowego CLICK z dyskietki instalacyjnej. Drugim rodzajem myszki, z jakim zapoznaliśmy się w redakcji, była PILOT MOUSE. Jest od wcześniej omawianej mniejsza i nie wymaga wersji dla leworęcznych. Zasada pracy jest identyczna jak MOUSEMAN. PILOT MOUSE dostarczana jest do użytkownika wraz z bogatym oprogramowaniem firmy Lo. Oprócz programu instalacyjnego dyskietki zawierają także program do tworzenia własnych menu, programy narzędziowe do ustawiania parametrów pracy myszki a także grę Pi-peMania. Jest to logiczno-zręcz-nościowa gra, której idea polega na budowie rurociągu z losowo ukazujących się kawałków rur, kolanek, przepustów itp. W opakowaniu jakie mieliśmy w redakcji wraz z zestawem opisanych wyżej programów znalazł się także pakiet programów narzędziowych pozwalających na dowolne konfigurowanie zainstalowanego obszaru pamięci RAM komputera.

Trzecim rodzajem myszki było urządzenie o nazwie TRACKMAN. Urządzenie to spełnia taką samą rolę jak typowa myszka, z tą różnicą, że nie jest przesuwane po stole. Ruch kursora na ekranie powoduje poruszana ręką kulka umieszczona na wierzchu obudowy. TRACKMAN ukształtowany jest tak, że kciuk prawej dłoni porusza kulkę, a pozostałe palce mogą w tym czasie naciskać przyciski. Przyciski spełniają taką samą rolę jak przyciski myszki. Instalacja przebiega podobnie poprzez program instalacyjny. Tak jak poprzednie wersje myszek Logitech wyposażył TRACKMANa w taki sam zestaw programów instalacyjnych i narzędziowych. Opakowanie handlowe nie zawiera dyskietki z grą i pakietu do obsługi pamięci RAM komputera PC.

Pierwsze zetknięcie z TRACKMA-Nem wywołuje nieco emocji, należy przyzwyczaić się do innego sposobu korzystania z tego urządzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na naciskanie klawiszy z jednoczesnym poruszaniem kulką np. rysowanie linii w programach graficznych. W początkowym okresie czynności te nie są łatwe do wykonania. Producent oferuje TRACKMANa dla tych, którzy mają wokół komputera mało miejsca.

Wszystkie prezentowane urządzenia wyprodukowane zostały w fabryce w Irlandii z jasnoszarego tworzywa sztucznego. Myszki Logitech są bardzo estetyczne i starannie wykonane. Dołączone instrukcje obsługi wyczerpująco opisują możliwości dołączonych programów i driverów.

Z informacji uzyskanych u dystrybutora cena MOUSEMANa wynosi 129 USD, PILOT MOUSE 74 USD, TRACKMANa 160 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200