Myśl na eksport

Poznański Xnet Communications specjalizuje się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych i wspomagających zarządzanie przepływem informacji.

Poznański Xnet Communications specjalizuje się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych i wspomagających zarządzanie przepływem informacji.

"Rozwijamy nową generację narzędzi i systemów transmisji danych wykorzystujących możliwości Internetu. Chcemy tworzyć rozwiązania wspomagające działalność związaną z handlem elektronicznym, podchodzimy jednak do tego od strony warstwy komunikacyjnej" - mówi Mariusz Rożnowski, prezes Xnet Communications. Jednym z najnowszych rozwiązań oferowanych przez Xnet jest system dystrybucji danych w Internecie i intranecie, oparty na technologii push - XDS (eXtended data Distribution System).

Tylko na eksport

Xnet Communications powstała jako centrum programistyczne, które miało się zajmować zadaniami zlecanymi przez firmy zachodnie. "Nie interesował mnie absolutnie tak popularny na początku lat 90. handel komputerami PC czy też import urządzeń do Polski. Bardziej byłem zainteresowany eksportem polskiej myśli technicznej i udowodnieniem, że w kraju można rozwijać rozwiązania o silnym podłożu technologicznym" - opowiada Mariusz Rożnowski.

Początkowo firma specjalizowała się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych z zakresu ISDN. Były to emulatory modemów, sterowniki, biblioteki oraz interfejsy dla różnych systemów operacyjnych. Rozwiązania te były eksportowane do krajów europej-skich i USA w formie licencji OEM. Odbiorcami były m.in. niemiecki Siemens i amerykańskie firmy Triton Technologies i Microcom. "Polski rynek takich rozwiązań nie istniał. W tym czasie w kraju było zapotrzebowanie raczej na programy księgowe i magazynowe niż na rozwiązania zaawansowanych technologii" - mówi Mariusz Rożnowski.

Później Xnet zajął się protokołami transmisji. Powstało rozwiązanie, pozwalające na przesyłanie protokołu TCP/IP za pomocą ISDN, a spec-jaliści z Xnet czynnie uczestniczyli w implementacji protokołu PPP i w tes-tach interoperacyjności z czołowymi producentami routerów, takich jak Cisco, Ascend czy Bay Networks.

Wyjście z cienia

"W dalszej perspektywie tworzenie sterowników, implementacji protokołów transmisji czy realizacja bramek komunikacyjnych przestały nas satysfakcjonować. Tworzyliśmy rozwiązania dla innych firm, podczas gdy my pozostawaliśmy w cieniu" - wyjaśnia Mariusz Rożnowski. "W 1996 r. powstała firma Xnet Communications w Niemczech, a rok później Xnet Communications w USA. Firmy te zajęły się dystrybucją naszych produktów i rozwiązań na rynkach międzynarodowych" - dodaje.

Kilka lat temu firma postanowiła stworzyć gotowe aplikacje. Efektem był produkt XDS, pozwalający na automatyczną dystrybucję i akwizycję danych w sieciach TCP/IP w środowisku Windows NT i Unix. Firma zaczęła również realizować kompleksowe rozwiązania komunikacyjne pod klucz. Największe wdrożenie na bazie XDS zostało zrealizowane w niemieckiej sieci supermarketów Aldi. Zadanie Xnet Communications polegało na dostarczeniu kompletnego rozwiązania serwerów komunikacyjnych dla 60 centrów dystrybucji na terenie Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Dani oraz na realizacji systemu wymiany danych z 3500 sklepów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200