Multimedialna platforma IMS Lucenta

Lucent Technologies zakończył prace nad multimedialną platformą transmisji pakietowej Accelerate IMS przeznaczoną dla operatorów oferujących bezprzewodowe usługi w sieciach komórkowych. Platforma umożliwia abonentom mobilnym realizację usług głosowych VoIP oraz innych usług opartych na protokole IP.

System Accelerate Lucenta operuje w sieciach szkieletowych IP (All IP) wyłącznie w oparciu o przekaz pakietowy stosowany w sieciach komórkowych (2,5G i 3G). Charakterystyczną cechą zestandaryzowanej przez 3GPP i 3GPP2 (3G Partnership Project) platformy IMS (IP Multimedia Subsystem) jest korzystanie z protokołu sygnalizacyjnego SIP (Session Initiation Protocol), zarówno w celu kreowania nowych aplikacji mobilnych, jak też do integrowania istniejących usług IP w sieciach komórkowych i stacjonarnych.

Kompletna platforma IMS składa się z czterech elementów dostarczanych przez Lucenta, Cisco oraz IBM. Zasadniczą jej częścią jest węzeł Softswitch Lucenta, będący jednocześnie systemem zarządzania głosem i komunikacją multimedialną w sieciach IP. Drugim integrującym elementem firmowym jest węzeł serwerowy SD-HLR (Super Distributed Home Location Register), który zawiera informacje potrzebne do profilowania użytkownika i jego lokalizowania w sieci. Trzeci firmowy komponent systemu stanowi aplikacja MiLife Lucenta, odpowiadająca za personalizację usług i prowadzenie taryfikacji.

Zobacz również:

  • Smartfony Huawei otrzymają 5G i eSIM dzięki dodatkowemu etui

Do komunikowania się systemu IMS z siecią pakietową służy brama medialna serii Cisco MGX 8000 (Media Gateways), spełniająca jednocześnie funkcję przełącznika ATM. Pozwala ona operatorom bezprzewodowych sieci mobilnych tworzyć wydzielone trakty głosowe między centralną częścią IMS a stacjonarnymi sieciami pakietowymi lub łączami dzierżawionymi wykonanymi w technologii pakietowej. Przekaz informacji przez sieci pakietowe pozwala obniżyć koszty dalekosiężnej transmisji głosu nawet o 80%.

Członem integrującym platformę Accelerate IMS z siecią jest oprogramowanie pośredniczące WebSphere (middleware) firmy IBM, służące wdrażaniu aplikacji w środowisku rozproszonym. Funkcjonuje ono na serwerach eServer BladeCenter (IBM) i obsługuje aplikacje środowiska pakietowego Service Provider Delivery Enviroment. Oprogramowanie WebSphere zainstalowane na platformie IMS umożliwia integrowanie usług pakietowych z przekazem VoIP, uzupełnianych także o aplikacje multimedialne.

Tak wyposażoną platformę z systemem IMS można również stosować w innych tradycyjnych aplikacjach jako: węzeł centralowy IP Centrex, hostowane centrale PABX oraz w szerokopasmowych aplikacjach do realizowania seansów telekonferencyjnych (audio i wideo).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200