Multicloud: wiele chmur, jedna spójna architektura

Dla większości organizacji poziom adaptacji rozwiązań typu multicloud wykroczył poza etap eksperymentowania, stając się świadomą strategią budowania środowisk IT o rozproszonej architekturze, wynika z raportu F5 State of Application Services. Firmy z wielkim zainteresowaniem spoglądają w kierunku środowisk wielochmurowych, które pozwalają dobrać najlepszą chmurę do obsługi konkretnych obciążeń i aplikacji.

Przyszłość chmury należy do środowisk typu multicloud. Raport F5 pokazuje, że już dzisiaj 87% przedsiębiorstw działa w środowisku wielochmurowym w celu stymulowania rozwój biznesu poprzez czerpanie korzyści z różnych publicznych platform chmurowych i powiązanych z nimi technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy dedykowane platformy dla programistów. Czym właściwie jest architektura multicloud i jak odróżnić ją od chmury hybrydowej?

Definicja multicloud

Mianem multicloud określa się architekturę środowisk IT zaprojektowaną w oparciu o wiele chmur obliczeniowych i usług przechowywania danych. O ile w praktycznym ujęciu hybryda odnosi się do środowisk powstałych w wyniku połączenia chmury prywatnej z publiczną, tak określenie multicloud wpisuje się w scenariusz, w którym organizacja korzysta z dwóch lub większej liczby chmur publicznych jednocześnie albo wielu chmur prywatnych połączonych w jeden ekosystem.

Zobacz również:

  • Cisco i Nutanix upraszczają środowiska multicloud, by przyspieszyć cyfryzację biznesu
  • Tradycja i nowoczesność - połączenie klasycznych notatek ze światem cyfrowym
  • HPE rozwija europejskie centrum R&D

Chmura hybrydowa pozwala firmom garściami czerpać z najlepszych cech chmury prywatnej i publicznej w ramach homogenicznego, interoperacyjnego i wspólnie zarządzanego (orkiestracja) środowiska IT. W tym kontekście hybryda stanowi, obok chmury prywatnej i publicznej, jeden z rodzajów chmury obliczeniowej, klasyfikowanych według sposobu dostarczania infrastruktury.

Z kolei koncepcja multicloud odzwierciedla strategię budowania architektury środowisk IT w oparciu o wiele modeli chmury obliczeniowej (IaaS, PaaS, SaaS) dostarczanych przez różnych, z reguły konkurencyjnych dostawców. Kolejne wystąpienia chmury nawet nie muszą być ze sobą kompatybilne!

Korzyści z wdrożenia

Model multicloud gwarantuje firmom elastyczność, zwinność i niezależność w wyborze dostawcy usług chmurowych. Wśród operatorów chmury rysują się wyraźne specjalizacje w obszarze dostarczania infrastruktury obliczeniowej, dysków sieciowych, usług poczty e-mail, narzędzi do obsługi sprzedaży, analityki czy archiwizacji danych. Podejście multicloud pozwala organizacjom na dobór najbardziej efektywnych rozwiązań pod względem technologii, kosztów i doświadczeń użytkownika, zacierając granicę między sposobami dostarczania aplikacji (IaaS, Paas, SaaS) odbiorcom końcowym.

Lista korzyści wnoszonych przez model wielochmurowy jest znacznie dłuższa. Rozproszenie środowiska IT pozwala na dywersyfikację dostawców, a w rezultacie ograniczenie ryzyka tzw. vendor lock-in, czyli uzależnienia się od konkretnej chmury, usługi czy aplikacji. W szerszej perspektywie gotowość na multicloud oznacza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym i technologicznym przedsiębiorstwa, w tym łatwą integrację pojawiających się na rynku nowych technologii i innowacji informatycznych. Menedżerowie, programiści i integratorzy mogą sprawnie poruszać się po globalnym ekosystemie usług dostarczanych w chmurze, bez przywiązania do jednego dostawcy. W rezultacie multicloud otwiera możliwość szybkiego dostarczania innowacyjnych produktów na rynek, gdy dział IT z roli hamulcowego staje się katalizatorem zmian dla biznesu.

Nawet globalnym dostawcom chmury zdarzają się awarie i ataki DDoS. Multicloud pomaga budować rozproszone geograficznie rozwiązania wysokiej dostępności. Architektura wielochmurowa może być również kluczowym elementem planu odzyskiwania po katastrofie. Co więcej, przedsiębiorstwa mogą wybrać globalnego dostawcę z wieloma rozsianymi geograficznie centrami danych, aby dostarczać usługi i aplikacje użytkownikom z całego świata, a jednocześnie korzystać z usług lokalnego operatora chmury w Polsce, aby zapewniać szybki dostęp do zasobów lokalnym odbiorcom albo spełniać wymagania prawne np. w zakresie ochrony danych osobowych.

Łączenie chmur

Wielkim wyzwaniem stojącym przed firmami realizującymi strategię multicloud wydaje się być kwestia łączenia systemów i usług uruchamianych w różnych lokalizacjach. Wdrożenie spójnych połączeń sieciowych, na bazie których rozproszone aplikacje będą mogły skutecznie komunikować się ze sobą, stanowi kluczowy aspekt projektowania rozwiązań typu multicloud.

Projekt wdrożenia środowiska wielochmurowego powinien zakładać integrację zasobów obsługiwanych w wielu chmurach poprzez utworzenie stałych połączeń sieciowych na wzór jednej globalnej sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Połączenia sieciowe w środowisku multicloud można zaprojektować na wiele sposobów. Pierwszą grupę rozwiązań stanowią klasyczne połączenia VPN typu point-to-site lub site-to-site, budowane w oparciu o publiczny internet i powszechnie stosowane protokoły SSTP lub IPsec. W zastosowaniach o znaczeniu krytycznym ustanawia się bezpośrednie połączenia do dostawcy chmury, realizowane na bazie rozwiązań Ethernet Virtual Circuit (VLAN) lub VPN klasy operatorskiej (MPLS, VPLS) z pełną izolacją ruchu i dynamicznym routingiem BGP.

Lokalni dostawcy usług dostosowują swoje oferty, umożliwiając łączenie z zasobami operatorów chmur publicznych (CSP, Cloud Service Provider). Usługa Atman Cloud Connect zapewnia bezpieczne połączenie między infrastrukturą klienta zlokalizowaną w Centrach Danych Atman (WAW-1 lub WAW-2) a chmurami dostawców takich jak Amazon (AWS), Microsoft (Azure) albo Google (GCP). Zasobami klienta mogą być instancje wirtualne uruchomione w chmurze obliczeniowej Atmana, ale także serwery dedykowane albo własne urządzenia klienta umieszczone w centrach danych warszawskiego operatora (kolokacja).

Atman Cloud Connect tworzy prywatne połączenie w drugiej warstwie (łącza danych) modelu OSI między portem klienta w Centrum Danych Atman a punktem styku z dostawcą chmury publicznej. Połączenie jest odizolowane od sieci publicznej (Internetu), co istotnie podnosi bezpieczeństwo transmisji danych, zaś ruch sieciowy nie obciąża łącza internetowego klienta. Atman zapewnia minimum dwa połączenia do wszystkich regionów chmur publicznych poszczególnych dostawców, dzięki czemu klient może zbudować w pełni redundantną architekturę swojego środowiska IT.

Mimo wielu niezaprzeczalnych zalet podejście multicloud wnosi do architektury środowiska IT kilka niedogodności. Mowa tutaj o dodatkowych kosztach ponoszonych w początkowej fazie wdrożenia, trudnościach w zarządzaniu, a także braku spójnych narzędzi integracyjnych, do zarządzania środowiskiem wielochmurowym, których to rynek dopiero się rozwija. Uzupełnienie oferty dostawców o rozwiązania takie jak Atman Cloud Connect stanowi kolejny ważny krok w kierunku przybliżenia architektury typu multicloud odbiorcom końcowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200