Multicast IP technologia przyszłości

Zastosowanie technologii IP Multicast wiąże się tylko ze zmianami w warstwie sieci. Wielu operatorów obawia się jednak wdrażania nowych protokołów routingu w sieci, z uwagi na konieczność zarezerwowania dodatkowych zasobów potrzebnych do ich utrzymania oraz ze względu na ryzyko utraty stabilności działania sieci. Obecnie te obawy wydają się być bezpodstawne, ponieważ multicast jest już technologią dojrzałą i sprawdzoną. Inne zarzuty stawiane tej technologii dotyczą bezpieczeństwa sieci. Wynikają one przede wszystkim z łatwości dołączania się do grupy i nadawania do grupy oraz z bezpołączeniowego charakteru transmisji grupowej w warstwie transportowej. Z tego względu administratorzy systemów zabezpieczających (zapory) najczęściej całkowicie blokują ten typ transmisji (bardzo trudno jest zdefiniować jednoznaczne reguły, które pozwalałyby na jej kontrolę).

Zastosowanie

Multicast może być stosowany wszędzie tam, gdzie dane wysyłane są jednocześnie do grupy odbiorców. Typowe obszary zastosowania to transmisja audiowizualna, zdalna aktualizacja oprogramowania, gry online, dystrybucja danych (np. notowania giełdowe).

Transmisja grupowa jest stosowana głównie do przekazów audiowizualnych w sieci IP. Wynika to z bardzo dużego zapotrzebowania na pasmo tego typu usług. Transmisja o jakości telewizji cyfrowej (SDTV) zrealizowana za pomocą kodowania MPEG-2, wymaga od 3,5 do 5 Mb/s. Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) wymaga nawet 20 Mb/s na każdy transmitowany kanał.

Od kilku lat operatorzy telekomunikacyjni odnotowują znaczny spadek dochodów generowanych przez tradycyjne usługi głosowe, a na rynku widoczna jest konsolidacja usług. Połączone usługi: telefon (VoIP), dostęp do Internetu, telewizja i wideo na żądanie są dostarczane przez jednego dostawcę jako tzw. triple play.

Operatorzy telekomunikacyjni chcąc zatrzymać ucieczkę klientów starają się coraz częściej oferować triple play. Tak samo postępują dostawcy alternatywni, np. telewizje kablowe, chcąc zwiększyć swoje przychody i powiększyć grono klientów.

W wyniku unifikacji telewizja, podobnie jak głos, dostarczana jest bardzo często za pomocą protokołu IP, określana jest ona wówczas mianem IPTV. Według różnych badań w Europie w roku 2010 będzie od 10 do 16 mln gospodarstw domowych korzystających z tej usługi. Przewiduje się, że w Chinach już w tym roku będzie milion gospodarstw domowych korzystających z IPTV. Usługa ta rozwija się także w Polsce - jest już oferowana przez Telekomunikację Polską (w ramach videostrady). Plany jej wprowadzenia mają także Dialog i Netia.

Istnieje wielu dostawców rozwiązań dla IPTV, np. Siemens w konsorcjum z firmą Juniper, Microsoft w konsorcjum z firmą Alcatel. Jako przykład architektury sieci i wykorzystania transmisji grupowej do realizacji usług triple play/IPTV na rysunku 3 przedstawiono rozwiązanie dostarczane przez firmy Siemens i Juniper. IPTV Edge to sieć dostarczająca strumień kanałów telewizyjnych. Z reguły istnieje tylko jedna taka sieć. Jednak ze względu na wymóg redundancji sieci można wprowadzić dwie, oddalone od siebie geograficznie, sieci IPTV Edge. Ruch w sieci centralnej przenoszony jest za pomocą protokołu PIM SM lub PIM SSM. Sieć ta przenosi wszystkie kanały telewizyjne niezależnie od tego czy dany kanał jest odbierany przez jakiś odbiornik.

Rysunek 4 przedstawia dokładniej pętlę abonencką oraz sieć agregacyjną. Odbiorniki (IPTV Box) zawierają zintegrowany modem xDSL. Za pomocą protokołu IGMP powiadamiają one router o zamiarze odbioru danego kanału telewizyjnego. Router na podstawie zgłoszeń IGMP buduje listę kanałów, które muszą być przekazywane na jego portach sieciowych. Dane przekazywane przez router powielane są przez przełączniki Ethernet i przez urządzenie IP DSLAM.

Wraz ze wzrostem powszechności multimedialnych usług internetowych rośnie zainteresowanie technologią IP Multicast. Choć wciąż wielu dostawców Internetu nie obsługuje protokołów routingu multicastowego, co wpływa na trudności w wykorzystaniu tego typu transmisji, to potrzeba nowych usług wymusi zmianę ich polityki i multicast będzie coraz powszechniej stosowany.


TOP 200