Multicash

Odpowiedzią na rosnące potrzeby banków w zakresie nowych metod obsługi klientów jest coraz szersza oferta systemów elektronicznej obsługi. Po prezentowanym w CW nr 42 Systemie Telekonta przedstawiamy dziś konkurencyjny system służący do komunikacji między bankiem i innymi instytucjami finansowymi a klientem - MultiCash firmy Omikron

Odpowiedzią na rosnące potrzeby banków w zakresie nowych metod obsługi klientów jest coraz szersza oferta systemów elektronicznej obsługi. Po prezentowanym w CW nr 42 Systemie Telekonta przedstawiamy dziś konkurencyjny system służący do komunikacji między bankiem i innymi instytucjami finansowymi a klientem - MultiCash firmy Omikron

MultiCash to ponadbankowy system przeznaczony dla klientów komunikujących się z wieloma bankami, a także innymi instytucjami finansowymi. Pozwala on klientowi na przesyłanie dyspozycji dotyczących obrotu pieniężnego, otrzymywanie z banku informacji o stanie konta, obrotach i innych danych objętych umową z bankiem. Możliwe jest także wykonanie takich operacji bankowych, jak krajowe i zagraniczne zlecenia płatnicze, otwarcie i zmiany akredytywy, dyspozycje dotyczące pieniędzy, dewiz i papierów wartościowych. Operacje dotyczące rozliczeń międzynarodowych generują odpowiednie komunikaty SWIFT. Dla rozliczeń krajowych między bankiem, centralą i oddziałami możliwe jest generowanie komunikatów o strukturze obowiązującej w danym kraju (np. w Polsce wg standardu KIR).

MultiCash umożliwia klientowi pracującemu na PC bezpośrednie połączenie z obsługującym go komputerem w banku za pośrednictwem sieci telefonicznej (modem lub karta modemowa) lub sieci pakietowej X.25 (Telbank, Polpak lub Kolpak). Ważnymi cechami systemu jest możliwość dostosowania jego konfiguracji do struktury organizacyjnej banku oraz otwartość, dzięki czemu baza danych MultiCash może być łączona poprzez interfejs z dowolnym innym systemem w banku i u Klienta. System pracuje w kilku wersjach językowych - niemieckiej, angielskiej, polskiej i hiszpańskiej.

Architektura systemu

MultiCash opracowany jest w dwóch konfiguracjach - dla banku oraz dla klienta. Instalacja dla banku obejmuje standardowe funkcje programu dotyczące abonentów, uprawnienia dostępu, parametry systemu i protokoły przetwarzania. Instalacja dla klienta obejmuje transmisję danych do, i z banku, zarządzanie gotówką i administrowanie systemem. Dzięki modułowej budowie systemu możliwa jest, odpowiednio do umowy między klientem i bankiem, instalacja modułów dodatkowych. Rozszerzają one zakres funkcji u klienta o obrót płatniczy w kraju i za granicą, akredytywy, środki pieniężne i dewizy oraz informacje o papierach wartościowych i dyspozycje.

Zabezpieczenia

W systemie funkcjonuje kilka sposobów zabezpieczeń przed ingerencją niepowołanych użytkowników. Należą do nich abezpieczenia przez konto i hasło oraz poprzez nadawanie uprawnień użytkownikowi pracującemu w systemie. Następnym zabezpieczeniem jest rejestracja przez system wszystkich operacji wykonywanych od momentu zgłoszenia do zakończenia sesji. W ramach systemu tworzona jest dyskietka dla klienta, umożliwiająca mu nawiązanie łączności z bankiem ze swego komputera. Na dyskietce zapisane są parametry pozwalające na jednoznaczną identyfikację klienta i jego uprawnień. Wraz z dyskietką bankową klient otrzymuje konieczny do uruchomienia systemu MultiCash i nawiązania łączności z bankiem numer identyfikacyjny - PIN. Dane o saldach i obrotach nie mogą być modyfikowane przez klientów banku. Przed przesłaniem dane są szyfrowane, a otrzymane zlecenia i wykonane transakcje wymagają potwierdzenia.

Dystrybutorem programu MultiCash jest warzsawski Multitrade.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200