Można zgłosić brak telefonu lub internetu do UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych. Nowe mapy będą opracowane na podstawie zgłoszeń od obywateli.

UKE zachęca do wypełniania ankiet dotyczących braku dostępu do telefonu, internetu i hot-spotów. "Zwracamy się do Państwa - jako osób bezpośrednio odczuwających potrzebę dostępu do tych usług - z prośbą o zgłaszanie informacji na temat zamieszkiwanych przez Państwa obszarów, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej lub Internetu szerokopasmowego, a także brak jest w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa." - czytamy w komunikacie. Pozyskane z ankiet informacje UKE wykorzysta do aktualizacji map popytu. Ma to pomóc w dokładniejszym koncentrowaniu działań regulatora na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

"Po uzyskaniu informacji z ankiet i ich odpowiednim zagregowaniu w mapach popytu, będziemy mogli udostępnić operatorom (również lokalnym) i zainteresowanym organom samorządu terytorialnego wiedzę o miejscach zapotrzebowania na ww. usługi telekomunikacyjne, które to miejsca mogą być interesujące z punktu widzenia biznesowego. Uzyskane od Państwa zgłoszenia posłużą nam także do wskazania miejsc, gdzie potrzebne jest nałożenie obowiązku zapewnienia usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek ten należy do operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, a w okresie od 8 maja 2006 r. do 8 maja 2011 r. jego realizacja należała do Telekomunikacji Polskiej S.A." - informuje UKE. Ankiety można wypełnić drogą elektroniczną pod adresemhttp://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety/ telefonicznie pod numerem infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 lub tradycyjnym listem.

Zobacz również:

  • W zeszłym roku polscy użytkownicy sieci mobilnych przenieśli rekordową liczbę numerów
  • 8,5 mln użytkowników ma w Polsce dostęp do szerokopasmowego internetu
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200